6.6.27 P-Fenylalanin

Synonymer:
Føllings syge
PAH
PKU

IUPAC-nr:
NPU03070

Analysekoder (intern KBA):
Fenylala

Analysested:
Metabolisk Laboratorium
Klinisk Genetisk Klinik
Prøvemodtagelsen, 4052

Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Telefon 35 45 48 62

Bemærkninger: 
Se 
analysevejledning for behandling af prøvemateriale.

Rekvisitionsseddel udfyldes af rekvirenten og medsendes blodprøven.Revideret: 24-02-2020 00:00:00