5.11.36 P-Kortisol

Synonymer
Hydrocortison, Cortisol

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kortisol 

Analysekode (intern KBA)
Cort1

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Betydelig døgnvariation. Bør tages om morgenen ml. kl. 7 - 10. Patienten bør undgå fysisk og psykisk stress.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
 

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma. 
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 timer
Rutine/fremskyndet: oftest < 4 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

18 - 200 år

101 - 536 nmol/L
(om morgenen kl. 7 - 10)

Kilde: Abbott pakke-indlæg Cortisol 8D15 G2-1362/R06 marts 2011, dansk.  
Intra individuel variation 21%. 

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Behandling med fludrokortison, predisolon, prednison og metyrapon (metopirone) kan give falsk forhøjede værdier pga. krydsreaktivitet.
Ved graviditet og brug af østrogener (herunder p-piller) ses falsk for lave resultater (se klinik).  
Prøver taget i praksis med svar > 550 nmol/L kan være falsk for lave. Det anbefales, at analysen gentages med prøvetagning på Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium.

Indikation
Mistanke om hyperfunktion eller svigt at binyrebarken. 

Klinik
P-Kortisol har stor døgnvariation med højest koncentration om morgenen og enkeltbestemmelser har begrænset diagnostisk værdi. Binyrebarkfunktionen bør i stedet vurderes ved funktionstest.

Forhøjede værdier ses ved binyrebarkhyperplasi og -adenomer/carcinomer (Cushing's syndrom), ved hypofysær overproduktion af corticotropin (Cushing's sygdom), ved ektopisk cortiocotropin-produktion (fx i visse lungecancere), hos gravide og kvinder der anvender P-piller, samt ved stress og akut sygdom.
Manglende døgnvariation er et tidligt tegn på binyrebarkhyperfunktion. Til en vurdering af døgnvariationen kan tages prøver kl. 8 og 20. Ved normal døgnvariation vil værdien om aftenen være ca. halvdelen af morgenværdien.

Lave værdier ses ved primær binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom), ved adrenogenitalt syndrom, ved hypofyseinsufficiens, samt efter indtagelse af syntetiske glucocorticoider som dexamethason.

Under graviditet og ved brug af østrogener (herunder p-piller) øges koncentrationen af kortisolbindende globulin i plasma og dermed også P-Kortisol. Laboratoriets Abbott Architect metode underestimerer P-Kortisol ved graviditet (ca. 25%) eller brug af østrogener.  

Stimulation med Synachten skal normalt give P-Kortisol > 380 nmol/L, se P-Kortisol (0 min)
Suppression med Dexametason skal normalt give P-Kortisol < 50 nmol/L, se
P-Kortisol (480 min)

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 80 nmol/L: 15,5% svarende til 12 nmol/L
Ved 400 nmol/L: 15,5% svarende til 62 nmol/L
Ved 900 nmol/L: 15,5% svarende til 139 nmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00260 P—Cortisol

Analyserelaterede ændringer
16-09-2013: Ny metode - Abbott ArchitectRevideret: 16-06-2020 00:00:00