5.18.7 RhD - bestemmelse på navlesnorsblod

Synonymer: RhD bestemmelse på navlesnorsblod
 

Analysenavn i Labka og EPJ: Erc(B)- Erytrocyt D-antigen;(0 1)
 

Analysekode (intern KBA): Erc-D-Ag

 

Instruktion for rekvirenten:
Prøven mærkes med barnets efternavn, køn og cpr nr.
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, 3 mL EDTA glas lilla prop.

Se også fortegnelse over glastyper og anden emballage

 

Prøvemateriale og holdbarhed:
Navlesnorsblod, stabiliseret med EDTA eller EDTA stabiliseret veneblod. 
5 døgn

Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro.
Analysen er ikke en vagtanalyse 
 
 

Svarafgivelse:
1 hverdag fra modtagelse af prøven på laboratoriet. 
Svaret kan ses i EPJ/interinfo


Indikation:
Analysen er kun relevant hvor moren ikke er blevet fulgt i graviditeten med en DNA(P)-RHD-gen. 
Analysen udføres på nyfødte, hvis moren er RhD negativ eller har en RhD variant, med henblik på RhD immunprofylakse. 

 

Klinik:

Er den nyfødte RhD positiv skal moren tilbydes RhD immunprofylakse. Er den nyfødte RhD negativ skal der ikke gives RhD immunprofylakse.                    Er der i graviditeten udført DNA(P)-RHD-genbestemmelse, vurderes på baggrund af dette svar om moren skal have RhD immunprofylakse jævnfør Svangredirektivet.
Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:
Analysen suppleres evt. med en Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe.

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision

 

NPUCODE: NPU 21917

Analyserelaterede ændringer: - 

Akkrediteret: nej 


 Revideret: 28-04-2021 00:00:00