2.4.10 Blodtype og forlig - Instruks for Ringkøbing

 

Formål
Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe
Definition af begreber
Fremgangsmåde
Dokumentation
Ansvar
Referencer

 

 

Formål

At sikre korrekt og sikker patientidentifikation og fremgangsmåde ved prøvetagning til blodtypebestemmelse og forligelighedsundersøgelse.

Tilbage til top

 

Patientgruppe/Patientforløb/Anden målgruppe

Sundhedsfagligt personale i Ringkøbing, der er oplært til at udføre prøvetagning til blodtypebestemmelse eller forligelighedsundersøgelse. 

Tilbage til top

Definition af begreber

Blodtypebestemmelse: Serologisk bestemmelse af ABO-type, RhD-type samt antistofscreen

BAC-test: (Blodtype-Antistof-Computer). Elektronisk forlig, hvor blodkomponent udvælges elektronisk på baggrund af en kontroltypebestemmelse og en negativ antistofscreentest.

BF-test: (Blodtype-forlig). Serologisk forlig, hvor der udføres en kontroltype og samt serologisk analyse på den enkelte udvalgte blodkomponent, der matcher med patientens antistoffer.

PTB: Prøvetagningsblanket, rekvistionsseddel

Tilbage til top

 

Fremgangsmåde

Fejl i patientidentifikation kan føre til blodtransfusion med forkert blodtype, der i værste fald kan forårsage fatal hæmolytisk reaktion hos patienten.
Af hensyn til patientsikkerhed i forbindelse med blodtransfusion skal prøver til blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test derfor tages som to særskilte prøvetagninger (indstik) og 2 uafhængige identitetskontroller.
Prøver både til type og BAC-test kan undtagelsesvist tages af samme person, blot der er foretaget en anden handling imellem de to prøvetagninger og der udføres 2 indstik og 2 patientidentifikationer.

Der skal altid foreligge 2 særskilte PTB til henholdsvis Type og BAC-/BF-test
Korrekt label med patientens navn og CPR-nummer skal påsættes prøvetagningsrøret inden den sundhedsfaglige person forlader patienten.

Prøvetagning til type eller BAC/BF-test:

  • Bed patienten oplyse navn (for- og efternavn samt eventuelt forbogstaver fra mellemnavn) og CPR-nummer.
    Kontrollér at oplysningerne stemmer overens med oplysningerne på PTB'en.
  • Mærk prøvetagningsrøret med label fra PTB med patientens navn og CPR-nummer samt stregkoden fra PTB'en for den pågældende analyse
  • Tjek dato på label og ret om nødvendigt til dags dato
  • Notér dit RegionsID på PTB, som dokumentation for korrekt udført patientidentifikation
  • Udfør prøvetagningen i henhold til Klinisk Biokemisk gældende instruks; PRÆ- Instruks – Prøvetagning veneblod
  • Send prøven sammen med PTB efter gældende procedure for transport af blodprøver til laboratoriet.

 

Tilbage til top

 

Dokumentation

Dokumentation af prøvetager registreres med regions-ID på PTB, der efterfølgende registreres i Labka ved prøvens modtagelse på KBA

Tilbage til top

 

 

Ansvar

Personalet der udfører prøvetagning, har ansvaret for, at proceduren udføres korrekt.

Afdelingsbioanalytiker for præanalyse ved KBA har ansvar for, at ændringer i proceduren kun foretages efter aftale med KIA og sikre at der sker nødvendig information og undervisning af det sundhedsfaglige personale, der udfører blodprøvetagning.

Tilbage til top

Referencer

Procedurer ved blodtransfusion, regional retningslinje

 

Tilbage til topRevideret: 10-06-2020 00:00:00