5.15.3 Hb(aB)-O2 sat.

Synonymer
sO2, iltmætning

Analysenavn i Labka og EPJ
Hb(aB)-O2 sat.

Analysekode (intern KBA)
aB-O2-sat

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af Pt (aB)-Syrebasestatus gruppe.
Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Prøvetagningsglas
Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-40 år 0,95-0,99
40-200 år 0,92-0,99

Raske nyfødte har normal saturation (0,85-0,90) efter <1 time (kilde: Behrman et al.. Nelson textbook of Pediatrics. s. 2410, 17th edition, 2004).
Kilde: Pediatric Reference Intervals, Soldin, S.J. et al. (ed.), 5. Ed., AACC Press, 2003.
Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Respirationsinsufficiens, kredsløbsforstyrrelser.

Klinik
sO2 er et udtryk for hvor meget af den funktionelle hæmoglobin, der er mættet af ilt.
Forhøjede værdier (maksimalt 1,00): Ses ved hyperbar oxygenering.
Nedsatte værdier: Ses ved chocktilstande (laveste værdi ~0,50), ved nedsat pO2, og ved sjældne hæmoglobinopatier med nedsat O2 affinitet.
For yderlige information se: lægehåndbogen.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Spektrofotometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved sO2 0,50: 1,1% svarende til 0,01
Ved sO2 0,70: 1,1% svarende til 0,01
Ved sO2 0,97: 0,9% svarende til 0,01 

IUPAC-nr. og navn
NPU03011, Hb(Fe; O2-bind.; aB) - Oxygen(O2); mætn.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 01-05-2019 00:00:00