5.16.35 P(kB)-pH

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ

P(kB)-pH

Analysekode (intern KBA)
kB-pH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse
Del af Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe.
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsrør
Radiometer Clinitubes

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveres ikke.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-200 år 7,37-7,45

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtrådsforeningen, 1988.
Intraindividuel variation: 0,2%.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Vurdering af patientens syre-base forhold.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk alkalose. Højeste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 7,8, ved kroniske tilstande ca. 7,55.
Nedsatte værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk acidose. Laveste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 6,8, ved kroniske tilstande ca. 7,2.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved pH 7,10: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,40: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,57: 0,2% svarende til 0,02

IUPAC-nr. og navn
NPU12490 P(kB)-Hydrogen-ion; pH (37 °C).

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00