5.13.3 P-Mononucleose-reaktion

 

Synonymer
Kyssesyge-test, Monospot

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Mononucleose-reaktion 

Analysekode (internt KBA)
MIT1

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: Prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2-8 oC): 3 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
0 arb. enh.

Fejlkilder
Falsk negativt resultat: Se Klinik.

Indikation
Klinisk mistanke om akut infektion med mononukleose.

Klinik
Diagnosen mononukleose er primært en klinisk diagnose. Undersøgelsen skal altid relateres til andre kliniske og laboratoriemæssige fund. En positiv reaktion er en kraftig indikation for en akut infektion.
Påvisning af antistof kan forventes efter 1 (ca. 90 % af tilfældene) til 2 uger efter symptomdebut. De heterofile antistoffer kan oftest påvises senere, end der ses ændret lymfocytmorfologi. Ved uændret klinisk mistanke og en negativ reaktion kan analysering med fordel gentages 1 uge efter den første prøvetagning.
Hos børn < 10 år ses jævnligt falsk negative værdier. Har patienten tidligere haft en EBV-infektion, er reaktionen negativ.
For den anvendte test er diagnostisk specificitet vurderet til 98 %, og diagnostisk sensitivitet er vurderet til 100 %.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Monospot (mononukleose-test))

Telefonsvar
Der kan i visse tilfælde ske telefonisk henvendelse til rekvirenten.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Vagtanalyse.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig
Analysemetode: kvalitativ kromatografisk immunologisk test

Måleusikkerhed: Ikke relevant for kvalitativ test.

IUPAC-nr. og navn
NPU56027 P-Human herpesvirus 4-relateret antistof(heterofilt; IgM); arb.k.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
5.13.3 version 8:
Ny analysemetode efterår 2016: Clearview IM erstattes af Clearview IM II med lidt højere sensitivitet.
Clearview IM II tages i brug på det enkelte laboratorium, efterhånden som Clearview IM-æskerne er brugt op det pågældende sted.Revideret: 09-05-2019 00:00:00