6.13.39 DNA-MOMA exom, endokrinologi, kendt mut

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAB00336

Analysekoder (intern KBA):
DNAEND-k

Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)
Aarhus Universitetshospital 
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 53 30

For yderligere information se analysevejledningen

Bemærkninger: 
Rekvitionsblanket udfyldes af rekvirenten og medsendes prøverne.

2 x 6 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger af to forskellige bioanalytikere.
Glassene mærkes med navn, CPR-nr. og dato.Revideret: 05-02-2021 00:00:00