5.11.32 Csv-Kerneholdig celletype

Synonymer
Csv-Leukocytter hhv. Csv-Erythrocytter, Csv-Mikroskopi, spinalvæske tælling, spinalvæske-Mikroskopi

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Kerneholdig celletype gruppe

Analysekode (intern KBA)
Csv-LkcTy
Under gruppen hører Csv-Leukocytter (kode: Csv-Lkc), Csv-Leukocytter(mononukl.) (kode: Csv-mon) og Csv-Leukocytter(polynukl.) (kode: Csv-pol); desuden medbestilles Csv-Erytrocytter (kode: Csv-Erc).

Instruktion for rekvirent
Se eventuelt 2.4.9 Cerebrospinalvæske prøvehåndtering.
Artificiel blodtilblanding bør undgås, og det tilrådes derfor at tage prøven i minimum 2 glas. Prøven (2. glas eller herefter) bringes til laboratoriet straks efter prøvetagning.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Er antalk. af Csv-Leukocytter > 10 x 106/L, afgives også svar på fraktioner af mono- og polynukleære celler.
NB: Til mikroskopi for bakterier (dyrkning og resistens) skal der afleveres en separat prøve til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Skejby.

Prøvetagningsglas
Type 41, glas med spidsbund
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres straks efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
2 mL cerebrospinalvæske
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 1 time

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Csv-Erytrocytter; antalk.:  
< 1 md Ikke fastlagt
> 1 md 0 x 106/L

 

 Csv-Leucocytter Csv-Leucocytter(mononukl.) Csv-Leucocytter(polynukl.)
0 - 7 d 0 - 20 x 106/L 0 - 13 x 106/L 0 - 7 x 106/L
> 7 d - 1 md 0 - 15 x 106/L 0 - 10 x 106/L 0 - 5 x 106/L
> 1 måned 0 - 5 x106/L 0 - 5 x 106/L 0 x 106/L

Kilde:
Andersson M. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis:a consensus report. BMJ 1994;57:897. Kestenbaum LA. Defining Cerebrospinal Fluid White Blood Cell Count Reference Values in Neonates and Young Infants. Pediatrics 2010;125:257. Byington CL. Normative Cerebrospinal Fluid Profiles in Febrile Infants. J. Pediatrics 2011;158:130–4. Srinivasan L. Cerebrospinal Fluid Reference Ranges in Term and Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit. J. Pediatrics 2012;161:729.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Blodtilblanding fra lumbalpunktur.
Koageldannelse i spinalvæsken.
Maligne celler.

Indikation
Mistanke om meningitis, subarachnoidalblødning, malign sygdom i centralnervesystemet eller demyeliniserende sygdom.

Klinik
Alle typer meningitis giver øget leukocyttal i spinalvæsken.

Purulent meningitis:
Som regel > 1000 x 106 leukocytter/L, overvejende polynukleære celler, dvs. neutrofile. Forårsaget af bakterier.

Serøs meningitis:
Som regel 100 - 1000 x 106 leukocytter/L, overvejende mononukleære celler dvs. lymphocytter, plasmaceller og makrofager. Forårsaget af virus, tuberkelbaciller, listeria monocytogenes og toxiske påvirkninger fra kontraststoffer og methrotrexat.
Øget leukocyttal kan ses ved akut lymphoblastleukæmi.
Tumorceller kan ses ved hjernetumor.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (under Neurologi, se th Lumbalpunktur)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Automatisk hæmatologiapparatur, spinalmodul; visse prøver undersøges i mikroskop. Enkelte blodtilblandede cerebrospinalvæskeprøver analyseres som blodprøver; for disse prøver er den nedre grænse for fraktionering af leukocytter 20 x 106/L.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed, Csv-Erytrocytter:
Ved 4 x 106/L: 60 % svarende til 2,2 x 106/L
Ved 10 x 106/L: 60 % svarende til 6 x 106/L
Ved 27 x 106/L: 60 % svarende til 16 x 106/L
Ved 218 x 106/L: 30 % svarende til 65 x 106/L

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed, Csv-Leukocytter:
Ved 4 x 106/L: 60 % svarende til 2,6 x 106/L
Ved 7 x 106/L: 60 % svarende til 4 x 106/L

Ved 13 x 106/L: 60 % svarende til 8 x 106/L
Ved 100 x 106/L: 30 % svarende til 30 x 106/L
 

IUPAC-nr. og navn
NPU01962 Csv-Erythrocytter; antalk.

NPU26865 Csv-Leukocyttype; antalk.(liste):
NPU02594 Csv-Leukocytter; antalk.
NPU10763 Csv-Leukocytter(mononukl.); antalk.
NPU10774 Csv-Leukocytter(polynukl.); antalk.

Analyserelaterede ændringer
Grænsen for fraktionering af leukocytter ændret fra 20 
x 106/L til 10 x 106/L for prøver analyseret med spinalmodul (langt hovedparten).Revideret: 09-07-2019 00:00:00