5.5.16 Erc(B)-Erytrocyt-Ag, pater

Synonymer:

Fænotype på vir

Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Erytrocyt-Ag, pater

Analysekode (intern KBA):
Erc-Ag

Instruktion for rekvirent:
Prøvetagningsglasset skal mærkes med navn og cpr nr.
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml  


Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Prøven må sendes med rørpost.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.  

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 
5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro. Ikke vagtanalyse.
 
Svarafgivelse:
1 hverdag fra modtagelse af prøven på laboratoriet.
Svaret kan ses i EPJ/interinfo
 

Indikation:
Analysen bestilles på manden til en gravid kvinde med irregulære antistoffer, der kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose). Analysen udføres mhp. om fosteret kan have det antigen, som moren har antistoffer rettet mod.

Klinik: 
I svaret angives om manden er negativ, heterozygot eller homozygot for det antigen, der korresponderer med den gravide kvindes irregulære erytrocytantistof. Dette kan være med til at afgøre om den gravide skal følges tættere i forhold til udvikling af hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose).
Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger:
Ved den elektroniske bestilling anføres den gravides cpr nr. på rekvisitionen.

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision

 

IUPAC-nr og navn:
ASS00864. Erc(B)—Erytrocyt-Ag, pater 

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Nej
 Revideret: 28-04-2021 00:00:00