5.12.4 B-Lymfocytter

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Lymfocytter

Analysekode (internt KBA)
Lymf (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent
Udføres som del af B-Leukocyttyper(differentialtælling). Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 2 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval
Børn
0 - 60 dage
 
0,80 - 9,10 x 109/L
 
2 mdr - 2 år
 
1,20 - 8,80 x 109/L
 
2 - 12 år
 
1,00 - 4,70 x 109/L
 
12 - 18 år
 
1,00 - 2,80 x 109/L
 
Voksne 
> 18 år
 
1,30 - 3,50 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 206-7 (tilrettet)
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side afventer
Intraindividuel variation: 10,2 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

3-42

1,10-3,05  x 109/L

Partus(P); P+1 dag, P+2 dage

1,00-4,05 x 109/L 

GA: Gestationsalder. P: partus.

Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48. 

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik
Forhøjet værdi - lymphocytose:
Ses ved kighoste, mononukleose og andre virusinfektioner, samt lymfatisk leukæmi, andre hæmatologiske sygdomme og cigaretrygning.

Nedsat værdi - lymphocytopeni:
Ses ved behandling med steroider og cytostatika, samt ved cøliaki, immundefekter (AIDS), SLE, trauma, postooperativt, forbrændinger og nyresygdomme.

For yderlige information se evt. lægehåndbogen; lymfocytter er ikke beskrevet i en artikel, kun nævnt i oversigt (hæmatologiske kvantiteter)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparat gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i); visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 
0,82 x 109/L: 16,9 % svarende til 0,14 x 109/L
Ved 1,44 x 109/L: 14,0 % svarende til 0,20 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 1,38 x 109/L: 14,0 % svarende til 0,19 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02636 B-Lymphocytter; antalk.
Ved tælling i mikroskop:
ASS00098 B-Lymphocytter (mikroskopi) (lokal kode)
NPU03972 B-Blastceller(uspec.); antalk.

Analyserelaterede ændringer
Januar 2019: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved de to højeste koncentrationer.Revideret: 07-12-2018 00:00:00