5.16.25 P-Protein

 

Synonym
Total-protein

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Protein

Analysekode (internt KBA)
Prot

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Analyse af total-Protein i blodet er kun sjældent relevant. Se nærmere under Indikation.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning og med rød prop. Glastype 1
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen 21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1)
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:
Stuetemperatur:  6 d
Køleskab (2-8°C): 1 md

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval
Børn
1 - 30 d
 
41 - 63 g/L
 
> 1 - 6 mdr
 
44 - 67 g/L
 
> 6 - 12 mdr
 
55 - 79 g/L
 
> 1 - 18 år
 
57 - 80 g/L
 
Voksne 
> 18 år
 
62 - 78 g/L
 
Kilde: Voksne: Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC. Pediatric Reference Ranges. 5th ed., Washington: AACC Press, 2005: 163-4 (nr. 3, Hitachi, tilrettet); uændret i 6th ed. 2007
Intraindividuel variation: 2,7 %

Fejlkilder
I sjældne tilfælde kan gammapati, især type IgM, give unøjagtigt resultat.

Indikation
Analysen har ikke megen værdi i sig selv. Kan eventuelt anvendes til vurdering af patientens hydreringsgrad (jf. Albumin og Hæmoglobin).
Hjælpeparameter ved proteinelektroforese.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved dehydrering og i en del tilfælde af myelomatose.
Nedsatte værdier ses ved overhydrering, massiv proteinuri, proteintabende enteropati samt postoperativt.

Håndtering på laboratoriet
Prøvemateriale opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.
Undtaget prøvemateriale, hvor Protein er målt i forbindelse med protein-elektroforese; her opbevares prøvemateriale 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analysemetode: Fotometrisk metode (biuret)
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
   Ved 37 g/L: 5,2 %, svarende til 1,9 g/L
   Ved 78 g/L: 4,6 %, svarende til 3,6 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU03278 P-Protein; massek.

Analyserelaterede ændringer
Analysemetoden akkrediteret oktober 2015Revideret: 22-10-2018 00:00:00