5.1.9 P-alfa-1-F√łtoprotein

Synonymer
AFP, Alfa-Fetoprotein

Analysenavn i Labka og EPJ
P-alfa-1-Føtoprotein

Analysekode (intern KBA)
Afp

Instruktion for rekvirent 
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Rutine: Oftest < 2 døgn.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn. 

Referenceinterval

18 - 200 år

< 7 x103int.enh./L

Kilde: Roche Elecsys pakningsindlæg, 2008-05, v6 dansk.
Intraindividuel variation: 12%

Vejledende referenceinterval for gravide
Under graviditet er AFP altid forhøjet. Se også under klinik.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Hos børn under 1 år: Mistanke om hepatoblastom, andre leversygdomme, tyrosinose eller ataxia teleangiectasia hereditaria.
Hos voksne: Som supplement ved diagnostik og til monitorering ved primær levercancer (hepatom) og germinalcelletumorer. Kontrol ved kronisk hepatitis, levercirrose, hæmokromatose og porfyria cutanea tarda.
Hos gravide: Mistanke om patologisk svangerskab (f.eks. neuralrørsdefekt, Downs syndrom). Bruges specielt når "Doubletest" er foretaget og kun denne del af "Tripletesten" ønskes.

Klinik
Hos nyfødte er plasmakoncentrationen (navlesnorsblod) op til 70.000 µg/L. De følgende 2 - 3 uger falder koncentrationen i barnets plasma til mellem 500 og 4000 µg/L, og faldet fortsætter hele det første leveår til et niveau under 10 - 15 µg/L.

Hos gravide stiger koncentrationen gennem hele svangerskabet og når et niveau på 400 - 500 µg/L i uge 32 - 36, hvorefter værdierne falder til 40 - 250 µg/L op til fødslen og normaliseres i ugerne herefter.

Fortolkning:
Hos børn under 1 år: betydelig forhøjelse ved hepatoblastom og moderat forhøjelse ved pancreatoblastom. Udtalt forhøjelse  ved leversygdom og tyrosinose, hvor der er korrelation med effekten af diætbehandling. Forhøjelse eller manglende fald ved anden sygdom.
Øvrige: ved hepatom har ca. 40% værdier over 1000 µg/L, og værdier helt op til 100.000 µg/L kan forekomme. Høje værdier ses også ved germinalcelletumorer, men er sjældent så høje, som ved leverkræft. Moderat forhøjede værdier (op til 500 µg/L) ses ofte ved levercirrose og hepatitis. 

For yderlige information se: 
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed: 
Ved 1,7 x103int.enh./L: 9,6% svarende til 0,2 x103int.enh./L
Ved 10 x103int.enh./L: 9,6% svarende til 1,0 x103int.enh./L
Ved 80 x103int.enh./L: 9,6% svarende til 7,7 x103int.enh./L

IUPAC-nr. og navn 
NPU02043 P—alpha-1-Føtoprotein; arb.stofk.(IS AFP)

Analyserelaterede ændringer
16-09-2013: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 01-07-2019 00:00:00