5.6.3 P-Fibrinogen (koag.)

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Fibrinogen (koag.)

Analysekode (intern KBA)
FIBR

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2. - 4. glas anvendes, for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.

Prøvetagningsglas
Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop. Glastype 6
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 6).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.


Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 50 (7 mL plastglas (polypropylen) med skruelåg).

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 2 d (afpipetteret plasma 3 d).
Køleskab (2-8 °C): 2 d (afpipetteret plasma 3 d).
Fryser (-20 °C): 14 d (afpipetteret plasma).

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
0 - <6 d: 2,0-11,0 
µmol/L
6 d - <1 år: 3,5-11,0 
µmol/L
1 år - <18 år: 4,5 - 12,0 
µmol/L
18 år - 200 år: 5,5-12,0 µmol/L

Kilde:
Børn:
Andrew et al. 1987; Blood. Vol 70, No 1 (July), 1987: pp 165-172.
Andrew et al. 1992; Blood, Vol 80, No 8 (October 15). 1992: pp 1998-2005.
Reverdiau-Moalic et al. 1996; Blood, vol 88(3) (August), 1996: pp 900-906.
Flanders et al. 2006; J Pediatr 2006;149:275-7.
Monagle et al. 2006; Thromb Haemost 2006; 95: 362–72.
Sosothikul et al. 2007; J Pediatr Hematol Oncol 2007;29:19–22.
Mitsiakos et al. 2009; Thrombosis Research 124 (2009) 288–291.
Appel et al. 2012; Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263.
Toulon et al. 2016; Thromb Haemost. 2016 Jul 4;116(1):9-16.
Arslan et al. 2016; Iran J Pediatr. 2016 June; 26(3):e6177.

Voksne:
Egen undersøgelse, Klinisk Biokemisk Afd., Ålborg Sygehus.

NB. Omregningsfaktor: g/L * 2,94 = µmol/L

Intraindividuel variation: 10,7%. 

Fejlkilder
Signifikante mængder af heparin eller fibrino(geno)lytiske nedbrydningsprodukter i patientplasma kan føre til falsk lave værdier.

Indikation

Mistanke om fibrinolyse og evt. om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), uklare blødningstilstande, inflammatoriske processer, risikomarkør for hjerte-kar sygdom.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved nefrotisk syndrom, bindevævssygdomme (f.eks. reumatoid artrit, SLE) og kroniske infektioner. Moderat stigning ses ved fedme og diabetes.
Nedsatte værdier: Ses ved dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), primær fibrinolyse (f.eks. ved operationer og obstetriske komplikationer), dysfibrinogenæmi (ændret fibrinogen molekyle) og ved leversygdomme (nedsat produktion).
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1-2
døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Clottest.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 3,8 µmol/L: 16,6% svarende til 0,6 µmol/L
Ved 7,4 µmol/L: 16,6% svarende til 1,2 µmol/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02050 P-Fibrinogen; stofk. (koag., proc.)

Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr august 2017 i Herning.

Der er indført nyt analyseudstyr pr. 11/11-13. Revideret: 15-01-2021 00:00:00