5.2.8 B-Basofilocytter

Synonymer
basofile

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Basofilocytter

Analysekode (internt KBA)
Baso (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent
Udføres som del af B-Leukocyttype gruppe. Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage  

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven er opbevaret ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval

0 - 14 dage
 
< 0,50 x 109/L
 
14 dage - 2 år
 
< 0,30 x 109/L
 
2 - 18 år
 
< 0,20 x 109/L
 
Fra 18 år
 
< 0,10 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 206-7.
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999.
Intraindividuel variation: 28,0 %

Vejledende referenceinterval for gravide 

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-42,
Partus, P+1dag, P+2dage

<0,15 x 109/L

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed for prøvematerialet. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Vurdering og kontrol af hæmatologiske sygdomme.

Klinik
Forhøjet værdi - basofili:
Ses ved atopiske sygdomme som allergisk rhinit og astma, samt myeloproliferative sygdomme som kronisk myeloid leukæmi.
Er nyttig til at skelne kronisk myeloid leukæmi fra infektioner, hvor basofiltallet typisk ikke er forhøjet.
Nedsat værdi:
Ikke klinisk relevant og kan dårligt registreres.

For yderlige information se evt. lægehåndbogen (basofilocytter er ikke beskrevet i en artikel, kun nævnt i oversigt om hæmatologiske kvantiteter)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparater gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i); visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 
0,01 x 109/L: 80 % svarende til 0,01 x 109/L
Ved 0,02 x 109/L: 70 % svarende til 0,01 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 0,04 x 109/L: 70 % svarende til 0,03 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU01349 B-Basophilocytter; antalk.
Ved tælling i mikroskop:
ASS00096  B-Basophilocytter(mikroskopi) (lokal kode) (antalk.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 09-09-2021 00:00:00