6.14.12 Narkolepsi, vævstype

Synonymer:
Ingen

IUPAC-nr.:
AAB00027

Analysekoder (intern KBA):
Væv-nark indeholder:
DNA-HLA-DQB1-gen (NPU21395)

Analysested:
Blodbank og Immunologi,  Vævstypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Tlf. 7845 5086

For yderligere information se analysevejledning.

Bemærkninger:
-Revideret: 07-03-2019 00:00:00