6.20.24 B-Turner Mosaik Screening

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
ASS00991

Analysekoder (intern KBA):
Div-Gen4

Analysested: 
Klinisk Genetisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital  
Brendstrupgårdsvej 21 C 
8200 Aarhus N 

Telefon 78 45 55 10 

Bemærkninger: 
Glas mærkes med navn og CPR-nr.
Materiale: 2 mL li-heparin fuldblod
Minimum prøvemængde: På spædbørn min. 0,6 mL li-heparin fuldblod

 
Rekvisitionsseddel skal udfyldes og medsendes.
Turner Mosaik Screening er en kromosomanalyse hvor der efterfølgende bliver udført en FISH analyse.


 

 Revideret: 05-06-2020 00:00:00