5.12.1 P-Lutropin [LH]

Synonymer
LH, Luteiniserende hormon

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Lutropin [LH]

Analysekode (intern KBA)
LH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn, dog bør menstruationstidspunkt være kendt af rekvirenten.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 3 d,  Køleskab (2-8°C): 5 d, Frys (-20°C): 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval
Piger 1 - 10 år
 
< 4,0 int.enh./L
Drenge 1 - 10 år
 
< 3,0 int.enh./L

Kvinder 10 - 50 år (follikulærfasen)

2,4 - 12,6 int.enh./L

Kvinder 10 - 50 år (ovulations-top)

14,0 - 96 int.enh./L

Kvinder 10 - 50 år (lutealfasen)

1,0 - 11,4 int.enh./L
Kvinder 50 - 200 år (postmenopausalt)
 
7,7 - 59 int.enh./L

Mænd 10 - 200 år

1,7 - 8,6 int.enh./L
Kilde, børn 1 - 10 år: Elminger M.W. et al., Clin. Chem. Lab. Med. 2002, 40(11) 1151-1160.
Kilde, øvrige: Roche Cobas e pakningsindlæg 2007-07, vers. 15, dansk.
Intraindividuel variation: 15%

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Diagnostik af sygdomme i hypothalamus/hypofyse/gonadesystemet.

Klinik
P-LH resultater skal ses i sammenhæng med patientens alder og køn, og for fertile kvinders vedkommende også i relation til fase i menstruationscyklus. Derudover udviser analysen døgnvariation. 

Forhøjede værdier tyder på nedsat eller ophævet gonadefunktion: Turner's syndrom, gonadal agenesi, aplasia testis eller hypergonadotrop eunukoidisme. Primære spermatogenetiske defekter, Klinefelters syndrom, Sertoli-cell-only syndrom og svære oligospermier har varierende forøgelse af koncentrationen, afhængigt af om den testikulære androgenproduktion er bevaret eller defekt. Børn med pubertas præcox har øget koncentration, hvis lidelsen er af hypotalamisk oprindelse.

Nedsatte værdier tyder på lidelse i hypofyse-hypothalamus systemet: Kvinder med hypogonadotrop amenoré, mænd med hypotalamisk betinget udeblevet pubertet eller hypogonadotrop eunukoidisme. Normalt varierer koncentrationen af LH og FSH synkront, undtagen hos mænd med fertil eunukoidisme, hvor koncentrationen af LH er nedsat, mens FSH er normal.


For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. 
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,1 int.ehh./L: 41% svarende til 0,04 int.enh./L
Ved 1,0 int.enh./L: 14% svarende til 0,14 int.enh./L
Ved 37 int.enh./L: 14% svarende til 5,7 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU02618 P—Lutropin; arb.stofk. (IS 80/552)

Analyserelaterede ændringer
15-03-2012: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 01-07-2019 00:00:00