3.2.3 Svartider


Kliniske afdelinger, rekvirering i Midt-EPJ Rekvisitions-/Svar Modul.
Kaldet svarhastighed, vælges for en eller flere analyser.

  • Rutinesvar: Svartid er for de fleste mest anvendte analyser 1-2 timer - og op til 7 timer for enkelte analyse, hvis de udføres på hverdage.  
    Ved ønske om bestemt svartid: Anføres dette som kommentar.

  • Fremskyndet:  Svartid indenfor 1-2 timer

  • Livsvigtig:        Svartid < 1 time.  Anvendes kun i livstruende situationer.

Alle analyser kan i Midt-EPJ RSM bestilles som Rutine/ Fremskyndet/ Livsvigtig. Nogle analyser udføres kun få gange om ugen eller sendes til andre laboratorier, og derfor kan ønsket om Fremskyndet/Livsvigtig svartid ikke overholdes ift. disse analyser.Praktiserende læger, rekvirering i WebReq.

  • Generelt er der kun en mulig svarprioritet: Normal
     

 

 Revideret: 13-05-2019 00:00:00