6.20.79 Trc(B)-Trombocyt-Ab gruppe [Auto]

Synonymer:
Trombocytopeni

IUPAC-nr: 
NPU20042

Analysekoder (intern KBA):  
Trc-Ab-Au

Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital Nord
Urbansgade 32
9000 Aalborg

Telefon 97 66 55 50

Bemærkninger:
OBS holdbarhed - se analysevejledningenRevideret: 09/15/2021 12:00:00 AM