5.7.10 P-gamma-Glutamyltransferase

Synonym
GGT, GGTP

Analysenavn i Labka og EPJ
P-gamma-Glutamyltransferase

Analysekode (intern KBA)
Ggt

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2 - 8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer. 
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Børn
 
 
0 d - 6 mdr

10 - 130 U/L

6 mdr - 18 år 10 - 45 U/L
 
Voksne
 

Kvinder > 18 - 39 år

10 - 45 U/L
Mænd > 18 - 39 år
 
10 - 80 U/L
Kvinder > 40 år

10 - 75 U/L
 
Mænd > 40 år
 
15 - 115 U/L
Kilde, børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: (side afventer).
Kilde, voksne: Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84. 
Intravididuel variation: 14 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-6

Ikke fastsat

GA, uge 7-17

7 - 35 U/L

GA, uge 18-38

5 - 26 U/L

Partus

5 - 39 U/L

P+1 dag, P+2 dage

6 - 35 U/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Larsson et al. BJOG 2008;115:874-881.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Differentialdiagnostisk ved lever/knoglesygdomme med forhøjet koncentration af basisk phosphatase. Påvisning af medikamentel leverbeskadigelse f.eks. ved antikonvulsivbehandling. Forløbskontrol for alkoholindtagelse hos alkoholikere i afvænningsbehandling.

Klinik
Forhøjede værdier, op til 1.000 U/L ses ved kolestase og toksisk leverpåvirkning (alkohol og medikamenter). Moderat stigning ved inflammation og stase i leveren. Pancreatitis. Ved nyresygdomme, især transplantationsrejektion, kan forekomme forhøjet værdi. Ved ophør med alkohol, bør værdien normaliseres på et par uger, ellers er det tegn på kronisk leverskade.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: metode svarende til IFCC-metode

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 4 U/L: 40,3% svarende til 1,6 U/L
Ved 30 U/L: 8,4%, svarende til 2,5 U/L
Ved 125 U/L: 8,4%, svarende til 10,5 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19657 P-gamma-Glutamyltransferase; kat. k. (IFCC 1998)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-05-2019 00:00:00