5.3.15 pCO2


 

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB) og kapillærblod (kB).

Synonymer
-

Analysenavn i LABKA og EPJ

P(aB)-pCO2
P(kB)-pCO2

Analysekode (intern KBA)
aB-pCO2
kB-pCO2

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af henholdsvis Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe eller Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur.
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsglas/rør/spøjte

1. Arterieblod: Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod: 
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

Børn

0-30 d
 

3,6 - 5,3 kPa

30 d - 1 år

3,6 - 5,5 kPa

1-18 år 

4,3 - 5,7 kPa

Voksne, 18 - 200 år

Kvinder

4,3 - 5,7 kPa

Mænd 

4,7 - 6,0 kPa

     

Kilde, Voksne: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988. (Samt ekstrapoleret fra voksne kvinder).
Kilde, Børn: Behrman et al., Nelson Textbook of Pediatrics s. 2402. 17. edition (2004). (Svt. data fra Ålborg 2010).
Intraindividuel variation: 4,8%.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Vurdering af patientens respirations-, cirkulations- og syre-base forhold.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved respiratorisk acidose, kompenseret metabolisk alkalose, respirationsinsufficiens med nedsat alveolær ventilation uanset årsag, ved O2-behandling, når pO2 er nedsat. Værdier over ca. 13 kPa medfører coma.
Nedsatte værdier: Ses ved respiratorisk alkalose, kompenseret metabolisk acidose, primær hyperventilationssyndrom.

For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i:
Arterieblod: Herning, Holstebro.
Kapillærblod: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 2,9 kPa: 7,2% svarende til 0,2 kPa
Ved 5,3 kPa: 6,0% svarende til 0,3 kPa
Ved 8,8 kPa: 7,2% svarende til 0,6 kPa

IUPAC-nr. og navn
NPU01470 P(aB)-Carbondioxid; tension(37°C).
NPU12481 P(kB)-Carbondioxid; tension(37°C).

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00