5.7.7 Csv-Glukose

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Glukose

Analysekode (intern KBA)
Csv-Glc

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Idet artificiel blodtilblanding bør undgås, tilrådes det at tage prøven i minimum 2 glas.
Prøven (2. glas eller herefter) bringes til laboratoriet straks efter prøvetagning.

Prøvetagningsglas
Type 41, plastglas med spidsbund.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres straks efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
2,0 mL cerebrospinalvæske
Holdbarhed efter prøvetagning: Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-200 år 2,5-4,5 mmol/L (faste)

Koncentrationen bør relateres til koncentrationen i plasma (taget samtidigt ±½ time). Csv-Glucose er normalt ca 2/3 af P-Glucose værdien.
Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.

Fejlkilder
Blodtilblanding kan medføre øget glucosekoncentration.

Indikation
Csv-Glucose; stofk. kan anvendes som en supplerende parameter til øvrige cerebrospinalvæske analyser i forbindelse med udredning af meningitis.

Klinik
Nedsatte værdier: Ses ved maligne tumorer, hos over halvdelen af patienter med bakteriel meningitis herunder tuberkulose, meningit pga. svampe eller amøber. Ses sjældent ved meningoencephalitis pga. herpes eller parotitis eller leukæmisk affektion af centralnervesystemet.
Ved hyperglykæmi, f.eks. diabetes mellitus, kan det være vanskeligt at afgøre om Csv-Glucose; stofk. er patologisk lav. I disse tilfælde udregnes forholdet mellem Csv-Glucose og P-Glucose. For yderlige information se:
lægehåndbogen
Forhøjede værdier: Ses ved diabetes mellitus, forøget intrakranielt tryk, polyneuritis, poliomyelitis, encephalitis.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Cerebrospinalvæske opbevares i op til 1 uge, hvorefter det kasseres.
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode: Amperometri

IUPAC-nr. og navn
NPU02190 Csv-Glucose; stofk.

Analyserelaterede ændringer
16/4-15: Analysemetode i Holstebro ændret fra Enzymatisk til Amperiometrisk.Revideret: 05-07-2018 00:00:00