5.6.9 Pt(U)-Fosfat

Synonym
dU-Phosphat, døgnurin-Fosfat

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(U)-Fosfat

Analysekode (intern KBA)
dU-P

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin, se vejledning.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Fosfat i urin kan udfældes som calciumsalte, hvorfor en bestemmelse af fosfat-indholdet først kan udføres efter genopløsning af eventuelt bundfald. Dette foregår på Klinisk Biokemisk Afdeling ved tilsætning af syre.

Prøvetagningsglas
Type 16, 2,5 mL plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA
Indleveringsbeholder: type 16, dunken med den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesbeholder: type 16, dunken med hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald
OBS: hvis der indsendes en udtaget portion, skal urinen først være tilsat syre:
Tilsæt 6 M HCl til dunken med opsamlet urin (7,5 µL pr. mL urin), bland grundigt og lad henstå 1 time. Bland grundigt igen.
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, surgjorte og velblandede urin.
Forsendelsesglas til udtaget og surgjort portion: type 19, plastglas med gul prop.

Prøvemateriale og holdbarhed
Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d . Køleskab 2 - 8 °C: 3 d

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Voksne, (niveau varierer med kosten)
Kvinder > 18 år 8 - 44 mmol/d
Mænd > 18 år 11 - 63 mmol/d

Kilde: Olesen H et al, eds. Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 264
Intraindividuel variation: 18,0 %

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Bundfald af calciumphosphat. Tilblanding af blod.

Indikation
Isoleret har analysen ringe interessse. Den kan kombineres med P-Kreatinin og P-Fosfat, hvorved den tubulære tilbageresorptionsprocent og phosphatudskillelsen pr. liter glomerulusfiltrat kan beregnes. Disse kvantiteter har en vis interesse ved differentialdiagnose af hypercalcæmiske tilstande og ved tubulære nyresygdomme (Fanconis syndrom).

Klinik
Forhøjede værdier ses ved stor phosphat-indtagelse, hyperparathyreoidisme, hypovitaminosis D, metabolisk acidose, thyreotoksikose, vitamin-D resistent rachitis, diuretikabehandling.

Nedsatte værdier ses ved lav phosphatindtagelse, specielt kombineret med anatacida (Aluminiumhydroxyd), hyperparathyreoidisme, stor calciumindtagelse.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: Fotometrisk metode

IUPAC-nr. og navn
NPU03095 Pt(U)-Phosphat(P; uorganisk); stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-08-2018 00:00:00