5.11.10 Ledv-Krystaller

Synonymer
 -

Analysenavn i Labka og EPJ
Ledv-Krystaller

Analysekode (internt KBA)
Ledv-Kry
De enkelte typer af krystaller: Ledv-Pyrofosfatkrystaller (kode: Ledv-Pkr); Ledv-Uratkrystaller (kode: Ledv-Ukr)

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Der afgives svar på to typer krystaller, pyrophosphatkrystaller hhv. uratkrystaller, og såfremt krystallerne er intracellulære, anføres dette. Se også afsnittet Svarafgivelse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3)

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL ledvæske
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 1 døgn
Køleskab (2-8°C): 3 døgn

Analyseringshyppighed
Analyseres i dagtid på hverdage.

Svartid
Rutine: inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Ledv(spec.)-Pyrophosphatkrystaller: 0 arb.enh.
Ledv(spec.)-Uratkrystaller: 0 arb.enh.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Krystalinsk kortikoidsteroid, givet intraartikulært, kan resistere i op til en måned efter injektionen og kan ligne urat- og pyrophosphatkrystaller.

Indikation
Afklaring af årsag til synovitis.

Klinik
Uratkrystaller (ofte intracellulære) findes hos 90 % af patienter med arthritis urica.
Fund af pyrophosphatkrystaller ses ved degenerative ledsygdomme.
Intracellulære uratkrystaller kan ses ved septisk arthrit.
(Der afgives ikke svar på Oxalatkrystaller, som kan ses ved uræmisk arthropati og ved primær oxalose).

Svarmuligheder:
0: Ingen krystaller fundet
1: Enkelte krystaller fundet
2: Flere evt. mange krystaller fundet

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: mikroskopi med polarisation.

IUPAC-nr. og navn
NPU04127 Ledv(spec.)-Krystaller; taxon
NPU03322 Ledv(spec.)-Pyrophosphatkrystaller; arb.k. (proc.)
NPU03690 Ledv(spec.)-Uratkrystaller; arb.k. (proc.)

Analyerelaterede ændringer
-Revideret: 09-09-2020 00:00:00