5.1.14 P-Amylase, pancreastype

 

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Amylase, pancreastype

Analysekode (intern KBA)
Amyl-P

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas

Type 4, Lithium-heparin plastglas med grøn prop.Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma. 
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8° C): 7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

Børn

0 - 6 mdr. 

Ikke fastlagt 
6 mdr. - 3 år

3 - 30 U/L
3 - 9 år

7 - 36 U/L
9 - 18 år

7 - 45 U/L

Voksne

18 - 200 år

10 - 65 U/L 
Kilde, børn: Clinica Chimica Acta 2011;412:788-790. 
Kilde, voksne: Nordisk Reference Interval Projekt. Klinisk Kemi i Norden 2003/2, 10-17.
Intraindividuel variation: 12%

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-42

13 - 56 U/L

Partum, P+1 dag,
P+2 dage
13 - 56 U/L

GA: Gestationsalder. P: Partum.
Kilde: Larsson et al. BJOG 2008;115:874-881.

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Makroamylasemi: Se Klinik.

Indikation
Mistanke om pancreaslidelse og monitorering af komplikationer til denne.

Klinik
Amylase af pancreastype udgør ca. halvdelen af plasmas totale amylaseindhold.
Stærkt forhøjede værdier ses ved akut pancreatitis og moderat forhøjelse ved andre akutte abdominale tilstande med påvirkning af pancreas. Nyreinsufficiens. Aktiv fase af kronisk pancreatitis. Angiografi og ERCP øger amylase.
Nedsatte værdier kan ses ved kronisk pancreatitis, cystisk fibrose, pancreascancer uden obstruktion.
Makroamylasemi: Kan findes hos raske personer og give værdier forhøjet op til 10 gange. Makro-amylase er højmolekylære forbindelser mellem amylase og immunglobulin. Komplekserne kan ikke udskilles i urinen.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: svarende til IFCC-metode.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 8 U/L: 7,8% svarende til 0,6 U/L
Ved 25 U/L: 7,8% svarende til 2,0 U/L
Ved 250 U/L: 7,8% svarende til 20 U/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19653 P-Amylase, pancreastype; kat.k. (IFCC 1998)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-05-2019 00:00:00