5.15.2 P-pO2

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB) og kapillærblod (kB).

Synonymer
-

Analysenavn i LABKA og EPJ
P(aB)-pO2
P(kB)-pO2

Analysekode (intern KBA)
aB-PO2
kB-PO2

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af henholdsvis Pt(aB)-Syrebase status gruppe eller Pt(kB)-Syrebase status gruppe.

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsglas/rør
1. Arterieblod: Hepariniseret arteriesprøjte (pico 70, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

1d-40 år 11,1-14,4 kPa
40-200år 9,6-13,7 kPa

Kilder:  Soldin. Pediatric Reference Interals, 6th Edition, 2007 der ref. til Nelson. Textbook of Pediatrics, 17th Edition, 2004.
Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Vurdering af patientens respirations-,cirkulations- og syre-base forhold.
Kontrol af iltbehandling.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses hos patienter, som indånder ren eller næsten ren ilt. Værdier større end ca. 300 kPa virker vævstoksisk.
Nedsatte værdier: Ses ved respirationsinsufficiens og kredsløbsforstyrrelser, samt ved nedsat pO2 i indåndingsluften. Minimalt ca 4.0 kPa ved kroniske tilstande. For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod: Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Amperometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 9,7 kPa: 6,4% svarende til 0,6 kPa
Ved 13,3 kPa: 6,4% svarende til 0,9 kPa
Ved 18,9 kPa: 6,4% svarende til 1,2 kPa 

IUPAC-nr. og navn
NPU08977 P(aB)-Oxygen(O2); tension (37°C).
NPU12500 P(kB)-Oxygen(O2); tension (37°C).

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00