5.2.20 Blodtype gravide

Analysenavn i Labka og EPJ:
Ercs (B)-Blodtype (gravide)


Analysekode (intern KBA): Type-Grav
 

Instruktion for rekvirenten:
Ved den elektroniske bestilling anføres terminsdato og fødested på rekvisitionen.
Prøven mærkes med navn og CPR.nr. 
Analysen er en del af analysegruppen 1.graviditetsundersøgelse inkl. type 
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml veneblod. 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centifugeres
 

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Prøven må sendes med rørpost
 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 

5 døgn
Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:
Ikke vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro. 
 
 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer 
Livsvigtig: 1 time
Tiden beregnes fra prøven modtages i afsnittet.

Svaret kan ses i EPJ og Interinfo. 
Se beskrivelse af Inter Info

Indikation:

Analyserne bestilles på gravide ved 1.graviditetsundersøgelse via gruppen 1. graviditetsundersøgelse inkl. type, og evt. ved 2. graviditetsundersøgelse som selvstændig gruppe, hvis den gravide er RhD negativ

 

Klinik:

Erc(B)-Bloddtype(AB0;Rh D):      
Er den gravide kvinde RhD negativ bestilles ved 2. graviditetsundersøgelse en DNA(P)-RHD gen og en fornyet Ercs(B)-Blodtype(gravide)

P-Erytrocyt-Ab, gruppe:               
Påvises der irregulære erytrocytantistoffer udføres der udrednng for specificiteten og titerværdien af antistoffet. Dette vil fremgå af svaret, samt om antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte. Der oplyses om kvinden bør henvises til Kvindesygdomme og Fødsler, AUH i stedet for den lokale fødeafdeling

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:

Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres
 

Bemærkninger:
Analysen er ikke en vagtanalyse.
Analysen bestilles på gravide ved 1. graviditetsundersøgelse og indeholder en blodtypebestemmelse og en P-Erytrocyt-antistof undersøgelse.

Såfremt den gravide er RhD negativ, bestilles i 25. graviditetsuge en DNA(P)-Foster RHD type samt en fornyet Ercs (B)- Blodtype (gravide)
Påvises der blodtypeanstistoffer vil det fremgå af svaret om antistoffet kan forårsage hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN).

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

 

IUPAC-nr:
ASS00979 

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Ja

 

 Revideret: 21-04-2021 00:00:00