5.16.3 P-Prostataspecifikt antigen (PSA)

 

Synonymer
PSA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Prostataspecifikt antigen (PSA)

Analysekode (intern KBA)
Psa

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. 
Efter rektaleksploration eksploration/transrectal ultraslydsscanning kan ses en stigning i PSA. PSA-måling bør, efter instrumentering af nedre urinveje eller analt, tidligst ske efter 3 uger. Efter operation med resektion, tidligst efter 1 måned.
PSA-måling bør ikke fortages ved pågående prostatit eller cystit. Her anbefales blodprøvetagning efter henholdsvis min. 6-8 uger eller min. 3 uger.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

Mænd < 60 år

< 3,0 μg/L

Mænd 60 - 70 år

< 4,0 μg/L

Mænd > 70 år 

< 5,0 μg/L

Kilde: Pakkeforløb for kræft i prostata, penis og testikel, Sundhedsstyrelsen, Version 1.1 udgivet 19.05.2009.
Intraindividuel variation: 18%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Diagnostik og monitorering af prostatacancer. Ved diagnostik bør PSA bestemmelse anvendes som supplement til rectal eksploration.
Generel screening for prostatacancer med PSA anbefales ikke. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog at mænd over 45 år med to eller flere nære slægtninge (far, farbror, farfar, bror, morfar, morbror) med kræft i prostata, screenes med PSA-måling en gang årligt.

Klinik
PSA er ikke cancerspecifikt og forhøjede værdier kan ses ved beningne prostatalidelser. Endvidere kan en lav værdi ikke tolkes som fravær af cancer.
Efter rektaleksploration eksploration/transrectal ultraslydsscanning kan ses en stigning i PSA.
PSA-måling bør, efter instrumentering af nedre urinveje eller analt, tidligst ske efter 3 uger. Efter operation med resektion, tidligst efter 1 måned.
PSA-måling bør ikke fortages ved pågående prostatit eller cystit. Her anbefales blodprøvetagning efter henholdsvis min. 6-8 uger eller min. 3 uger.

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.
PSA er en totalbestemmelse af både frit og kompleksbundet PSA.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,1 µg/L: 14,4% svarende til 0,01 µg/L
Ved 3,0 µg/L: 14,4% svarende til 0,4 µg/L
Ved 18 µg/L: 14,4%% svarende til 2,6 µg/L

IUPAC-nr. og navn
NPU08669 P—Prostata specific antigen; mass c. = ? µg/L

Analyserelaterede ændringer
07-01-2013: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 02-07-2019 00:00:00