3.2.2 Analyser med uopfordret telefonsvar


Telefonsvar (paniksvar) afgives til den rekvirerende læge eller afdeling i tilfælde af analyseresultater uden for de i tabellen anførte grænser. Telefonsvarafgivelse er afhængig af rekvirenten, som det fremgår af kolonnen "rekvirent" i tabellen, idet:

  • Alle: Ringe til alle rekvirenter
  • Praksis: Ringes kun, hvis rekvirenten er en praktiserende læge
  • Alle-H: Ringes til alle, dog ikke Hæmatologisk Afdeling

Telefonsvarafgivelse afhænger af, om analyseresultatet er nyt, som det fremgår af kolonnen "ny/altid" i tabellen, idet:

  • Altid: Ringes altid
  • Ny: Kun nyopdagede ringes ud. Det vil sige, at der ikke skal ringes, hvis analyseresultatet vurderes til at være i samme niveau, som tidligere analyseresultat (i tvivlstilfælde konfereres med læge, eller der ringes ud).

Kliniske afdelinger/ambulatorier:
Såfremt laboratoriet ikke kan komme i telefonisk kontakt med rekvirenten, skal svaret afgives telefonisk til vagthavende læge på afdelingen, som ambulatoriet hører under (fx. kontaktes vagthavende læge på medicinsk afd., hvis rekvirenten er endokrinologisk ambulatorium). Dette gøres via omstillingen på telefon 7843 0000.

Praksis:
Såfremt laboratoriet ikke kan komme i telefonisk kontakt med praksis, skal svaret afgives telefoniske til lægevagten.
Telefonnr. til lægevagten i Region Midt: 7846 9787. I Holstebro  og Struer er der bylægevagter, der kan kontaktes fra kl. 15-16. Holstebro tlf. 97427122 og Struer tlf. 70220005.
Ved prøver fra transportordningen anvendes tlf. nr.: 7846 9787
Alternativt kan Akut modtagelsen (RHE), Medicinsk forvagt (RHL) eller KBA's læger kontaktes.

Der kan være særaftaler på de enkelte hospitaler i Region Midt vedr. ringegrænser. Derfor følges anvisninger i Labka mht. om et analyseresultat skal afgives telefonisk til rekvirenten.

           
Analyse Værdier under Værdier over Enhed Rekvirent Ny/Altid
P-Calcium 1,80 3,00 mmol/L Alle Ny
P-Calcium-ion frit 0,75 1,5 mmol/L Alle Ny
P-Calcium-ion frit (pH=7,4) 0,75 1,5 mmol/L Alle Ny
P(vB)-CO2 total 8 40 mmol/L Praksis Ny
P-Digoxin   3,0 nmol/L Alle Altid
EKG, hjertefrekvens 40 130 BPM Alle Altid
EKG, diagnoseforslag "obs. akut infarkt"       Alle Altid
P(fPt)-Galdesalte   40 µmol/L Alle Altid
P-Glukose (alle typer) 2,5 20,0 mmol/L Alle Altid
P(nsB; aB)-pH 7,1     Alle Altid
B-Hæmoglobin 4,0   mmol/L Alle-H Ny
P-Kalium 2,5 6,0 mmol/L Alle Altid
P-Karbamid   35 mmol/L Praksis Ny
P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR]   5,0 INR Alle Altid
P-Kreatinin (kun amb. pt.)   500 µmol/L Praksis Ny
B-Leukocytter 1 50 109/L Praksis Ny
P-Lithium   2,0 mmol/L Alle Altid
P-Magnesium 0,4   mmol/L Alle Ny
P-Natrium 120 160 mmol/L Alle Ny
B-Neutrofilocytter 0,8   109/L Alle-H Ny
P-Paracetamol   1000 µmol/L Alle Altid
P-Phenobarbital   200 µmol/L Alle Altid
B-Plasmodium (Malaria-hurtigtest)   positiv arb.enh. Alle Altid
P-Salicylat   2,2 mmol/L Alle Altid
P-Thyroxin frit [T4]   40 pmol/L Praksis Ny
P-Triiodthyronin frit [T3]   16 pmol/L Praksis Ny
B-Trombocytter 25   109/L Alle-H Ny
P-Valproat   1000 µmol/L Alle Altid


Papirkopi forefindes i henhold til dok. "IT - Oversigt - Analyser med uopfordret telefonsvar"

 Revideret: 02-07-2020 00:00:00