5.5.11 B-Erytrocytter (EVF)

 

Synonym
Hæmatokrit, evf, hct

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Erytrocytter (EVF)

Analysekode (internt KBA)
EVF

Nationalt kortnavn
B-Erytrocytter, vol.fr. - dette er endnu ikke indført i Region Midtjylland.

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.
Er prøven taget efter afhentning af prøver med transportordningen, afgives ikke svar på denne parameter. Se oversigt over erytrocyt-parametre B-Erytrocyt-undersøgelse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3). Hvis prøven ikke afhentes samme dag, kan undersøgelsen ikke udføres.
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen (når prøven opbevares ved 21 °C).

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod.
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 6 timer

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn
 
0 - 14 d
 
0,33 - 0,59
 
> 14 - 30 d
 
0,27 - 0,50
 
> 1 - 2 mdr
 
0,25 - 0,42
 
> 2 mdr - 12 år
 
0,28 - 0,42
 
> 12 - 18 år
 
0,32 - 0,47
 
Voksne
K > 18 år
 
0,35 - 0,46
 
M > 18 år
 
0,40 - 0,50
 

Kilde: Voksne: Nordin G et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell dounts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:385-98
Børn: Baseret på Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: 198-9
Intraindividuel variation: 2,7 %

Vejledende referenceinterval for gravide

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-12

ikke fastlagt

GA, uge 13-42
Partus, P+1dag, P+2dage

0,31-0,42

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard A et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse. Langvarig stase.
Lav P-Natrium-ion; stofk. hos en patient kan medføre måleteknisk falsk lav værdi af B-Erytrocytter (EVF), mens MCH (Erc(B)-Hæmoglobinindhold [MCH]) vil være upåvirket.

Indikation
Isoleret måling af B-Erythrocytter (EVF) giver sjældent mere information end isoleret måling af B-Hæmoglobin.
Anvendes traditionelt til at følge behandling af polycytæmi.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved forøget antal erytrocytter eller forhøjet middel-erytrocytvolumen: Polycytemia vera, sekundaria og spuria; dehydrering. Misbrug af EPO og bloddoping.
Nedsatte værdier ses ved alle anæmiformer (nedsat antal erytrocytter eller middel-erytrocytvolumen), samt ved overhydrering.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Erytrocytter, vol.fr. (EVF))

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Beregning (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,16: 4,6 % svarende til 0,007
Ved 0,33: 4,7 % svarende til 0,015
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 0,47: 4,7 % svarende til 0,022

IUPAC-nr. og navn
NPU01961 B-Erythrocytter; vol.fr.

Analyserelaterede ændringer
Juli 2018: Revurdering af måleusikkerhed ift. mål for præcision; tilrettet ved de to højeste niveauer.Revideret: 02-09-2021 00:00:00