5.8.26 B(vB)-Hæmoglobin (ifm. Syre-Base)

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
B(vB)-Hæmoglobin

Analysekode (intern KBA)
vB-Hb

Referenceinterval, Telefonsvar, Holdbarhed (EDTAglas), Indikation og Klinik
Se B-Hæmoglobin

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Fotometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5,0 mmol/L: 4,4% svarende til 0,2 mmol/L
Ved 8,0 mmol/L: 3,8% svarende til 0,3 mmol/L
Ved 11,9 mmol/L: 4,4% svarende til 0,5 mmol/L

IUPAC-nr. og navn
ASS00996 B(vB)-Hæmoglobin

For øvrige emner henvises til Syre-Base status, veneblodRevideret: 15-08-2019 00:00:00