5.16.33 P(aB)-pH

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P(aB)-pH

Analysekode (intern KBA)
aB-pH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe .
Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Prøvetagningsglas
Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-200 år:  7,37-7,45

 
Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtrådsforeningen, 1988 (svt. data, Ålborg, 2010).
Intraindividuel variation: 0,2%.

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Vurdering af patientens syre-base forhold.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk alkalose. Højeste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 7,8, ved kroniske tilstande ca. 7,55.
Nedsatte værdier: Ses ved respiratorisk- og metabolisk acidose. Laveste pH værdi ved akutte ændringer er ca. 6,8, ved kroniske tilstande ca. 7,2.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres.
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved pH 7,10: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,40: 0,2% svarende til 0,02
Ved pH 7,57: 0,2% svarende til 0,02

IUPAC-nr. og navn
NPU12474 P(aB)-Hydrogen-ion; pH (37 °C).

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 01-05-2019 00:00:00