10.225 Retningslinjer anbefaler måling af P-Frie lette kæder (FLC) ved mistanke om myelomatose

 

PA0069_Nyhedsbrev til praksis vedr. FLC.pdf

Retningslinjer anbefaler måling af P Frie lette kæder

(FLC) ved mistanke om myelomatose

Udsendt via praksis.dk til alle praktiserende læger i Region Midtjylland i samarbejde med AUH.Revideret: 05/25/2021 12:00:00 AM