5.5.7 P-Ethanol

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Ethanol

Analysekode (intern KBA): Etha

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Der kan anvendes afspritning efter normal procedure før prøvetagning.
Analysen må kun anvendes i diagnostisk og terapeutisk øjemed.
Undersøgelser med retslige konsekvenser skal udføres på Retsmedicinsk Institut, og prøver dertil skal tages af en læge.

Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: 
Se "Prøvemateriale og holdbarhed". Husk at tilproppe glasset.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering i tilproppet glas:
Stuetemperatur: 2 uger, Køleskab (2-8°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
0 - 200 år: 0 mmol/L

Fejlkilder: -

Indikation:
Mistanke om alkoholforgiftning/-påvirkning.

Klinik:
Ved tydelig beruselse ses typisk værdier på 45 - 60 mmol/L (1,7 - 2,3 promille i fuldblod). Ved 65 - 90 mmol/L (2,3 - 3,4 promille i fuldblod) kan personen være ukontaktbar og med påvirket respiration. Ved værdier over 100 mmol/L (3,8 promille i fuldblod) er der risiko for respirationslammelse og død.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: enzymatisk
Værdier i mmol/L kan omregnes til promiller i plasma ved at multiplicere med 0,0461 (1 promille i plasma svarer til 21,7 mmol/L).
Promiller i fuldblod kan beregnes ved at multiplicere med 0,0381 jf. ratio mellem plasma og fuldblod på 1,14 og blods vægtfylde på 1,06 kg/L
(1 promille i fuldblod svarer til ca. 26,2 mmol/L i plasma).

IUPAC-nr. og navn:
NPU01992 P-Ethanol; stofk

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 06-08-2018 00:00:00