5.11.1 P-Kalium

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Kalium

Analysekode (intern KBA):
K

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Patienten må ikke pumpe med underarmsmusklerne før og under prøvetagningen.
Plasma skal være hæmolysefrit.
Må ikke opbevares i køleskab (2-8° C) med blodlegemer/før separation.

Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 2 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 6 uger.


Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:

0 - 1 år:
 
3,2 - 6,1 mmol/L.
 
1 - 200 år:
 
3,5 - 4,6 mmol/L.
 

Kilde: Voksne: Rustad et. al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64(4):271-84.
Børn: 0-1 år: Gentoftefolderen, 8. udgave. 1-18 år: Svarende til voksne ifølge Kompendium i Laboratoriemedicin, Amtsrådsforeningen i DK 1988.
Intraindividuel variation: 3,9 %.

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt  
GA uge 3-12, P, P+1 dag, P+2 dage 3,1-4,2 mmol/L

GA: Gestationsalder. P: Partus
Kilde: 
Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248
P-Kalium er lidt lavere end normalt fra tidligt i graviditeten. Der kan dog ses stigende værdier sidst i graviditeten.
Kilde: Hadlow and Sikaris. Clin Biochem Rev 2015;36(4):127-132.

Telefonsvar:
Ved værdier < 2,5 mmol/L eller værdier > 6,0 mmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder:
Hæmolyse, kraftig stase, brug af muskelpumpen og gentagen centrifugering medfører for høj koncentration.

Indikation:
Forstyrrelser i væske-, elektrolyt- og syrebase-balance. Diagnostik og kontrol af nyreinsufficiens, hypertension og relevante endokrine sygdomme. Kontrol af behandling med diuretika.

Klinik:
Forhøjede værdier: ses ved acidose, shock, svær nyreinsuficiens, binyrebarkinsufficiens, intravaskulær hæmolyse, stort vævshenfald, mv.
Nedsatte værdier: ses ved metabolisk alkalose, tab pga. opkastninger og langvarig diarré, Cushings sygdom, Conns sygdom, behandling med diuretika uden tilstrækkelig kaliumtilførsel, behandling af coma diabetikum, mv.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Indirekte ISE (ion-selektiv elektrode).
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 3,0 mmol/L: 6,5% sv. til 0,19 mmol/L.
   Ved 4,5 mmol/L: 6,5% sv. til 0,29 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU03230 P-Kalium-ion; stofk.

Analyserelaterede ændringer:
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 31-07-2019 00:00:00