5.1.22 P-Ammonium

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Ammonium

Analysekode (intern KBA) 
vP-NH4

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse og som hasteanalyse på børn.
Analysen skal rekvireres mindst en time forud for prøvetagningen efter telefonisk aftale.
Tobak seponeres mindst 2 timer før prøvetagning. Prøven tages med så let stase som muligt.

Prøvetagningsglas  
Type 4, heparinglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma.
Prøvetagningsglasset bør fyldes helt med blod og placeres straks i isvand.
Prøven skal indenfor 15 min. centrifugeres, afpipetteres og tilproppes. Centrifugering udføres ved 20°C.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering med prop: Køleskab (2-8° C): 3 t, Fryser (-20° C): 1 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.
Udføres hele døgnet ved hasteanalyse på børn.

Svartid 
Rutine: Inden for 2 hverdage
Livsvigtig (børn): < 1 time

Referenceinterval
0 - 14 d
 
30 - 100 µmol/L
 
14 d - 200 år
 
< 50 µmol/L
 

Kilde, 0-14 dage: Pædiater Finn Ebbesen, Ålborg samt Brendan Lee, Joseph A Garcia-Prats, Sihoun Hahn og Elizabeth TePas: Urea cycle disorders: Clinical features and diagnosis (Uptodate.com, 2012)
Kilde, 14 dage-18 år: Fastsat på basis af oven- og nedenstående kilder.
Kilde, voksne: Modificeret fra Ghoshal AK, Soldin SJ. Evaluation of the Dade Behring Dimension RxL: integrated chemistry system-pediatric reference ranges. Clin Chim Acta. 2003;331(1-2):135-46. Understøttes af Huizenga J.R. et al, Determination of ammonia in biological fluids. Ann Clin Biochem. 1994 (31):529-43".
Intraindividuel variation: Ingen oplysninger.

Fejlkilder
For lang tids henstand af prøven, dårlig blodprøvetagningsteknik, analyse på serum (50% højere koncentration), tobaksrygning inden for 1 time før prøvetagning.

Indikation
Reyes syndrom. Mistanke om coma hepaticum og kontrol af behandlingseffekt.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved leverlidelser og specielt i tilslutning til Reyes syndrom og portosystemisk encefalopati. Desuden ses øget koncentration ved kongenitte enzymdefekter med relation til carbamidcyklus, samt ved erythroblastosis foetalis, hæmolytisk anæmi, uretero-sigmoideostomi, alkalose og uræmi.
For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres. 

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Fotometrisk metode.

IUPAC-nr. og navn
NPU03928 P-Ammonium; stofk

Analyserelaterede ændringer 
-Revideret: 15-08-2018 00:00:00