9.21 VIGTIGT risiko for fejlbehæftede svar i perioden 030920 til 040920

Kære Praksisrekvirenter

Vi har desværre konstateret en sporadisk fejl på det ene af vores to kemiudstyr i Herning.

Det betyder, at der i tidsrummet 03.09.20 kl. 21 til 04.09.20 kl. 10.50 kan være afgivet fejlbehæftede svar på nedenstående analyser.
Såfremt der er analysevar, der ikke stemmer overens med klinikken anbefaler vi, at der tages en ny prøve.

Analyseliste:
ALAT
Albumin (plasma og urin)
Amylase
Basisk Fosfatase
Bilirubin
Calcium, total
CO2 total
CRP
Digoxin
Ethanol
Fosfat (plasma)
Galdesalte
Glukose
Haptoglobin
Jern
Kalium (plasma)
Karbamid (plasma og urin)
Kolesterol
Kolesterol HDL
Kreatinin (plasma og urin)
Kreatinkinase
Laktatdehydrogenase
Lithium
Magnesium (plasma)
Natrium (plasma)
Phenobarbital
Salicylat
Transferrin
Triglycerid
Urat

Vær også opmærksom på beregnede svar, hvor ovenstående analyser indgår, f.eks. eGFR, Urin-albumin/kreatinin-ratio m.fl.

Vi beklager de gener det har medført.

Med venlig hilsen

Klinisk Biokemisk Afdeling
Hospitalsenheden VestRevideret: 09/04/2020 12:00:00 AM