5.4.9 Drænvæske-fistelvæske

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: Analysekode (intern KBA):
Syst-Glukose Sys-Glu
Syst-Albumin Sys-Alb
Syst-Kreatinin Sys-Creat (µmol/L)
Sys-Crea (mmol/L)
Syst-Karbamid Sys-Carb
Syst-Amylase Sys-AmylP

 

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutineanalyse.
Der udtages 5 mL drænvæske i glas uden tilsætning. Prøven bringes straks efter prøvetagningen til KBA og inden kl. 14.00 på hverdage.

Prøvetagningsglas:
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper.
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°):
Ikke relevant

Indlevering af prøver på KBA:
Prøvetagningsglasset (glastype 1). Indlevering inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant


Prøvemateriale og holdbarhed:
Ca. 5 mL Drænvæske.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:

  Stuetemperatur Køleskab
Syst-Glukose < ½ t < ½ t
Syst-Albumin 7 d 14 d
Syst-Kreatinin 1 d 7 d
Syst-Karbamid 1 d 7 d
Syst-Amylase 1 d 1 mdr

Analyseringshyppighed:
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse:
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval: -

Fejlkilder:
Blodtilblanding ved prøvetagning.

Indikation:
Væskeansamling af ukendt genese.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Analyse udføres på: RHE og RHL

IUPAC-nr. og navn:
NPU10127 Syst(spec.)-Glucose; stofk.
NPU14338 Syst(spec.)-Albumin; massek.
NPU18105 Syst(spec.)—Creatininium; stofk. (µmol/L)
NPU08615 Syst(spec.)—Creatininium; stofk. (mmol/L)
NPU10027 Syst(spec.)-Carbamid; stofk.
NPU19964 Syst(spec.)—Amylase; kat.k.(IFCC 2006)

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 11-07-2018 00:00:00