4.3.1 Blodbankerne i Hospitalsenheden Vest

Blodcenter Midt
Regionshospitalet Herning
Regionshospitalet Holstebro

 

Blodcenter Midt

Blodcenter Midt omfatter alle blodbanker i Region Midtjylland og har en samlet godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed til blodbanksvirksomhed i Region Midt, hvor §6-ansvaret varetages af overlæge Bjarne Kuno Møller, Århus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Århus N 

Der er på baggrund af den nationale kliniske retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter og Sundhedsstyrelsens vejledning om blodtransfusion udarbejdet fælles regionale retningslinjer for blodprøvetagning, bestilling af blodtypeserologiske analyser, samt rekvirering og anvendelse af blodkomponenter. For at tilgå disse retningslinjer, se Indikation for transfusion med blokomponenter, regional retningslinje og  Procedurer ved blodtransfusion, regional retningslinje

  

 Regionshospitalet Herning

Adresse:

Klinisk Immunologisk afsnit, indgang Ø
Herning Sygehus
Gl. Landevej 61
7400 Herning
 

 

Blodbanks afsnit Åbningstider Bestillingsfrister / Vagtananlyser

Herning

Lokal telefon 35702

Mandag - fredag: kl. 8.00 - 22.00

Fra kl. 22.00 - 8.00: se vagtordning.

 

Weekender /helligdage:
Bioanalytikeren arbejder efter vagtordning hele døgnet

 

Vagtordning:
Tilkaldevagt fra vagtværelse.
Vagthavende bioanalytiker tilkaldes direkte på telefon 35701

Rutine blodtypebestemmelse/forligelighedsprøve (BAC/BF test):
Udføres løbende indenfor almindelig åbningstid, og svaret kan ses samme dag i inter info.

Haste blodtypebestemmelse:
Udføres hele døgnet, dog kun i forbindelse med samtidig bestilling af akut forlig/BAC test. Vær opmærksom på at kontakte vagthavende bioanalytiker når det er en haste analyse. 

Haste forligelighedsprøve (BAC/BF test):
Udføres hele døgnet.
Vær opmærksom på at kontakte vagthavende bioanalytiker når det er en haste analyse.

Rotem analyser:
Udføres hele døgnet.
Vær opmærksom på at kontakte vagthavende bioanalytiker i forbindelse med prøvetagning

 

Vær opmærksom på, at telefon- eller direkte henvendelser udenfor åbningstiden, koster en times opkald.

Daglig funktionsleder: Mette Merstrand

Tlf: 7843 5760, e-mail: metmer@rm.dk

 

Regionshospitalet Holstebro
 

Adresse:

Klinisk Immunologisk Afsnit, indgang H
Holstebro Sygehus
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

 

 
Blodbanks afsnit Åbningstider Bestillingsfrister / Vagtananlyser

Holstebro

Lokal telefon 35750

Mandag - fredag: kl. 7:30 - 15.00

Fra kl. 15.00 - 07:30: se vagtordning.

Weekender /helligdage: 

se vagtordning

 

VAGTORDNING:

Udlevering af blodkomponenter:
foretages af vagthavende bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling, Holstebro.
Vagthavende bioanalytiker tilkaldes direkte på telefon 35666

Analyser:
Analyser bestilt udenfor alm. åbningstid sendes til blodbanksafsnittet i Herning.
Forsendelse sker via KBA i Holstebro.

 

Rutine blodtypebestemmelse/forligelighedsprøve (BAC/BF test):
Udføres løbende indenfor almindelig åbningstid, og svaret kan ses samme dag i inter info.

Haste blodtypebestemmelse:
Udføres hele døgnet, dog kun i forbindelse med samtidig bestilling af akut forlig/BAC test. Vær opmærksom på at kontakte vagthavende bioanalytiker når det er en haste analyse

Haste forligelighedsprøve (BAC/BF test):
Udføres hele døgnet.
Vær opmærksom på at kontakte vagthavende bioanalytiker når det er en haste analyse

 

 Daglig funktionsleder: Mette Merstrand

Tlf: 7843 5760, e-mail: metmer@rm.dk

 

 Revideret: 22-04-2020 00:00:00