2.4.3 Venepunktur

Vejledning til prøvetagning fremgår af vedhæftede filmklip:

Se KBA's hjemmeside


 

Procedurer
 
Kommentarer
 
Håndhygiejne
 
 • Hånddesinfektion
  - håndvask udføres altid ved synlig forurening af hænder og håndled. Håndvask skal altid efterfølges af hånddesinfektion  
Patientidenfikation
 
 • Patientens identitet sikres ved navn og CPR-nr./erstatnings CPR-nr. eller ID-bånd 
Klargøring 
 • Analyserne rekvireres i EPJ / WebReq
 • Blanketten påføres prøvedato, klokkeslet, regions-ID/prøvetager og evt. andre relevante oplysninger
 • Glas påsættes prøvenumre før prøvetagning. 
  - ved prøvetagning til Blodtype, BAC-test, Kromosomundersøgelser m.fl. mærkes glassene desuden med navn og cpr-nr.
 • Glas placeres i stativ og fyldes i anbefalet rækkefølge. 
 • Kanyle og vattampon klargøres
  - hvis en kanyle har været brugt - i berøring med huden - skal den kasseres
Stase
 
 • Stase anlægges så løs og kortvarig som mulig
  - brug af venepumpe undgås
  - stasen løsnes når første glas fyldes 
Desinfektion
 
 • Huden desinficeres med desinfektionsserviet/70% Ethanol og huden skal lufttørre ca. ½ minut.
  - ved prøvetagning til bloddyrkning udføres dobbelt huddesinfektion.
  Husk også at desinficere “følefinger”
   
Venepunktur
 
 • Prøvetagning fra arm eller håndvene.
 • Udtagning fra kateter udføres efter at der er kasseret 5/10 mL blod.
 • Venepunktur i arm med drop foretages først efter af droppet har været lukket i 5 minutter.
  - rekvisitionsblanketten mærkes, hvis der tages fra kateter/ arm med drop, og oplysninger registreres i Labka.  
Opsamling af prøvemateriale
 
 • Glas fyldes i anbefalet rækkefølge.
 • Alle glas vendes straks mindst 10 - 15 gange.
Afslutning af prøvetagning
 
 • Når sidste glas er fyldt, fjernes kanylen og samtidig placeres en vattampon på punkturstedet uden at trykke.
 • Patienten bøjer armen eller vattamponen presses mod punkturstedet til blødning er stoppet. 
Kanylebokse
 
 • Kanylen kasseres straks sikkert i kanyleboksen.
 


 Revideret: 27-08-2019 00:00:00