5.5.13 Erc(B)-Erytrocyt fordelingsbredde(RDW)

 

Synonymer
RDW, Erytrocytvol. rel. spredning

Analysenavn i Labka og EPJ
Ercs(B)-Erythrocytfordelingsbredde(RDW)

Analysekode (internt KBA)
RDW 

Nationalt kortnavn
Erc(B)-Erytrocytvol. rel. spredning - dette er endnu ikke indført i Region Midtjylland.

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet og rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3)

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 2 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Børn:
 

 
1 - 14 d
 
0,15 - 0,17
 
> 14 - 30 d
 
0,14 - 0,17
 
> 31 - 60 d
 
0,14 - 0,16
 
> 60 d - 6 mdr
 
0,12 - 0,15
 
> 6 mdr - 2 år
 
0,13 - 0,15
 
> 2 - 6 år
 
0,12 - 0,15
 
> 6 - 12 år
 
0,12 - 0,14
 
> 12 - 18 år
 
0,12 - 0,15
 
Voksne:
 

 
> 18 år
 
0,12 - 0,15
 

Kilde: Voksne: Siemens Medical Solutions Diagnostics. Advia 2120 Operators Guide, version 4.00.00.
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC. Pediatric Reference Ranges, 6th ed., Washington: AACC Press, 2007: 262-3 (Sysmex XE-2100; kønsopdeling sammenlagt).
Intraindividuel variation: 3,5 %

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Hæmolyse.

Indikation
Se Klinik.

Klinik
Giver et kvantitativt mål for anisocytose.
RDW kan anvendes ved udredning af mikrocytære anæmier, hvor jernmangel typisk giver høj, mens thalassæmi giver lav værdi af RDW.

Angående udredning af anæmi, se Anæmiudredning

For yderligere information se: lægehåndbogen (Erytrocytundersøgelse)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Beregnes ud fra fordeling af erytrocytternes størrelse (Siemens Advia 2120i).

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed; antal erytrocytter RBC er anført:
Ved RBC 2,25 x 1012/L | RDW 0,175: 2,0 % svarende til 0,003
Ved RBC 4,22 x 1012/L | RDW 0,147: 1,7 % svarende til 0,003
For prøver indleveret med transportordning:
Ved RBC 5,05 x 1012/L | RDW 0,136: 2,6 % svarende til 0,004

IUPAC-nr. og navn
NPU18162  Ercs(B)-Erythrocyt-volumener; rel. fordelingsbredde (proc.)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 03-01-2019 00:00:00