5.2.22 Blodtype og Erytrocyt-AB

Analysenavn i Labka og EPJ:

Blodtype og Erytrocyt-AB


Analysekode (intern KBA): TypErcAB
 

Instruktion for rekvirenten: 
Prøvetagningsglasset mærkes med navn og cpr nr.
Pakken indeholder Erc(B)-Blodtype(AB0; Rh D) og P-Erytrocyt-AB gruppe.
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop. 1 x 3 ml eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml veneblod. 
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:

Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning. 
Prøven kan sendes med rørpost. 

 

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. 
 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 

5 døgn

Opbevaring hos prøvetager:

Ucentrifugeret. 
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analyseringshyppighed: 

Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

 

Fejlkilder: 
Patienter i behandling af CD38-antistof: 
CD38 findes lavt udtrykt på erytrocytterne og kan derfor give falsk positive svar på antistofscreentest. 
Oplys ved bestilling af prøven, hvis patienten er i behandling med CD38-antistof, da yderligere undersøgelser skal udføres i laboratoriet. 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer 
Livsvigtig: 1 time
Tiden beregnes fra prøven modtages i afsnittet.

Svaret kan ses i EPJ og Interinfo. 

Se beskrivelse af Inter Info
 

Indikation:

Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D):

Analysen udføres på patienter med henblik på transfusion. Analysen skal kun bestilles, hvis patienten ikke er kendt i blodbankens IT-system med en blodtype. Undersøg dette i InterInfo.  Er blodtypen kendt bestilles en P-Erytrocyt-Ab, gruppe for at få en status på om patienten har irregulære erytrocytantistoffer.
Hvis indikationen er bestemmelse af en nyfødts RhD type mhp RhD immunprofylakse bestilles analysen: Erc(B)-Erytrocyt D(Ag)

Analysen udføres primært med henblik på evt. transfusion af erytrcoytkomponenter.

Gravide: 

Analysen udføres med henblik på tilstedeværelse af irregulære erytrocytantistoffer i plasma, der kan give anledning til hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose)

P-Erytrocyt-Ab gruppe:

Analysen udføres primært med henblik på evt. transfusion af erytrcoytkomponenter.

 

Klinik:

Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D):

Patientens blodtype skal så vidt muligt være bestemt inden transfusion. I en akut situation, hvor dette ikke er muligt, kan der transfunderes med universalkomponenter.

P-Erytrocyt-Ab gruppe:

Påvises der irregulære erytrocytantistoffer udføres der udrednng for specificiteten af antistoffet. Det vil fremgå af svaret om erytrocytantistoffet  har klinisk betydning i forbindelse med transfusion, og hvis det er relevant, i forbindelse med graviditet.

Påvises der irregulære erytrocytantistoffer skal der udføres BF-test på patienten ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter. Påvises der ikke irregulære erytrocytantistoffer bestilles der en BAC-test ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter.  

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989
 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:

Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 
 

Bemærkninger:

Der suppleres med en Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe på laboratoriet for alle børn < 1md

Hvis de bestilte analyser medfører behov for yderligere udredning svares disse via P-Erytrocyt-Ab udredning og/eller den aktuelle analyse f.eks Erc(B)-Direkte-antiglubulin gruppe.

Dette vil medføre en forlænget svartid.

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion

Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion

Apparatur: Ortho Vision 

 

NPU-nr: 
AAB00470 

Analyserelaterede ændringer:

Akkrediteret:  Ja

 Revideret: 20-04-2021 00:00:00