5.16.8 P-Parathyrin [PTH]

Synonymer
Intakt PTH, Parathormon, Parathyroideahormon

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Parathyrin [PTH] 

Analysekode (intern KBA)
PTH2

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Prøvematerialet skal centrifugeres og afpipetteres inden 6 timer.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.
Kan ikke forsendes fredage og dagen før helligdage.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 6 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 1 d, Køleskab (2-8°C): 2 d, Frys (-20°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn

Referenceinterval

Børn

6 dage - 1 år

0,7 - 9,4 pmol/L

1 - 9 år

1,7 - 6,7 pmol/L

9 - 17 år

2,3 - 9,3 pmol/L

17 - 18 år

1,7 - 6,4 pmol/L

Voksne

18 - 200 år

1,9 - 10,6 pmol/L

Kilde, børn: Bailey et al. Marked biological variance in endocrine and biochemical markers in childhood: establishment of pediatric reference intervals using healthy community children from the CALIPER cohort. Clin Chem 2013;59:1393-405.
Kilde, voksne: Data fra Elpis Hospital, Grækenland, udført på Abbott Architect  (n=122) og verificeret lokalt med donorprøver.
Intraindividuel variation: 26%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.

Indikation
Mistanke om forstyrrelser i calciumbalancen.

Klinik
Ved tolkning af P-Parathyrin; stofk. resultater bør man altid sammenholde værdierne med resultaterne af P-Calcium; stofk.

Forhøjede værdier:
- Værdier over øverste referenceværdi i forbindelse med hypocalcaemi: Sekundær hyperparathyroidisme, oftest betinget af nyreinsufficiens, D-vitaminmangel eller malabsorption af calcium.
- Værdier over øverste referenceværdi i forbindelse med hypercalcaemi: Primær hyperparathyroidisme.
- Værdier over referenceintervallet med lav P-Calcium; stofk. inden for referenceintervallet antyder en kompenseret hypocalcaemi.
- Værdier inden for referenceintervalllet, og samtidig hypo- eller hypercalcaemi antyder påvirket calcium homeostase, med behov for nærmere undersøgelse/opfølgning.
Kilde: Sundhedsstyrelsen, Kompendium 2000.

Nedsatte værdier:
- Værdier under laveste referenceværdi i forbindelse med hypocalcaemi: Hypoparathyroidisme.
- Værdier under laveste referenceværdi i forbindelse med hypercalcaemi: Sekundær hypoparathyreoidisme, oftest betinget af cancer, sjældnere sarcoidose. 
- Værdier under referenceintervallet med P-Calcium; stofk. inden for referenceintervallet antyder en kompenseret hypercalcaemi.
-
Værdier inden for referenceintervallet, og samtidig hypo- eller hypercalcaemi antyder påvirket calcium homeostase, med behov for nærmere undersøgelse/opfølgning.

For yderlige information se: Lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunoassay (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,5 pmol/L: 41% svarende til 0,2 pmol/L
Ved 1,9 pmol/L: 15,5% svarende til 0,3 pmol/L
Ved 30 pmol/L: 14% svarende til 4,1 pmol/L

IUPAC-nr. og navn
AAB00534 P—Parathyrin; stofk.

Analyserelaterede ændringer
22-11-2011: Ny metode (Abbott Architect).
14-02-2014: Ny metode (Roche Cobas e).
24-09-2014: Ny metode (Abbott Architect).

01-12-2017: Børnereferenceintervaller indført.
25-05-2021: Nyt referenceinterval for voksne.Revideret: 25-05-2021 00:00:00