9.22 VIGTIGT - risiko for fejlbehæftede GGT svar i perioden 6-16 september 2020

Udsendt til de kliniske afdelingsledelser og funktionspostkasser i Hospitalsenheden Vest og praksisrekvirenter.

 

Vi har desværre observeret et sporadisk problem med GGT-analysen (P-gamma-Glutamyltransferase), som kan have medført fejlsvar på op til 5% af patientresultaterne i perioden fra ca. 6/9 – 16/9 2020.

Såfremt GGT-svar fra den pågældende periode ikke stemmer overens med klinikken eller øvrige laboratoriesvar, anbefaler vi ny prøvetagning.

Vi beklager de gener, det måtte medføre. 

 

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen

Klinisk Biokemisk Afdeling
Hospitalsenheden VestRevideret: 09/24/2020 12:00:00 AM