5.11.29 P-Klorid

Analysebladet er fælles for arterieblod, kapillærblod og veneblod. 


Synonymer 
-

Analysenavn i LABKA og EPJ 
P(aB)-Klorid
P(kB)-Klorid
P(vB)-Klorid 


Analysekode (intern KBA) 
aB-Cl
kB-Cl
vB-Cl

Instruktion for rekvirent
Analysen kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet. 

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Veneblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning. 


Prøvetagningsglas/sprøjte/rør
1. Arterieblod: Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
3. Veneblod: Type 4, Lithium-heparin glas med grøn prop (5 mL glas). 
Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant. 

Indlevering af prøver på KBA
1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.

3. Veneblod: Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.


Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed

1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.
3. Veneblod: Ca. 1 mL veneblod uden lufttilblanding.

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Kapillærblod: 
Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

3. Veneblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.
NB. Ved analysering af Klorid i Li-Hep plasma (som eneste parameter): 
Prøven centrifugeres senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.  
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 4 uger.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Vejledende: Ved fødslen: 96-104 mmol/L

0 d-1 mdr.: 96-110 mmol/L
1 mdr-200 år: 98-106 mmol/L

Vejledende referenceinerval for gravide:
Som for ikke gravide.
Partus (P), P+1 dag, P+2 dage: Ikke fastlagt.

Kilder:
Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.
Gravide: Hadlow and Sikaris, Clinical Biochem Rev 2015; 36(4):127-32.

Intraindividuel variation: 1,2%

Fejlkilder
Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.
Hæmolyse giver falsk for lave resultater.
Medikamentet Perchlorat (som ikke findes i Medicin.dk) kan medføre positiv bias på 4-30 mmol/L.

Indikation
Forstyrrelser i vand-, elektrolyt- og/eller syre-base-status samt beregning af anion-gab.

Klinik
Isoleret er P-Chlorid i de fleste kliniske sammenhænge af mindre betydning. Størst er betydningen ved udregning af anion-gab (beregnes som ((Na+ + Ka+) - (Cl-+ HCO3-)), referenceinterval voksne: 10-20 mmol/L (Kilde: Radiometer Medical, 2000, Blodgas Håndbog)).
Forhøjede værdier: Ses ved dehydrering, langvarig diarrhoe med tab af HCO3-, hyperchloræmisk metabolisk acidose (f.eks. renal tubulær acidose), massiv i.v. infusion af fysiologisk saltvand og ved hyperparathyreoidisme.
Nedatte værdier: Ses kompensatorisk ved øget koncentration af andre anioner (lactat, ketonstoffer, sulfat, fosfat samt ved forgiftning med salicylat, etylenglycol og metanol). Endvidere ved metabolisk alkalose eller kompenseret respiratorisk acidose. For yderlige information se: lægehåndbogen.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod: 
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Potentiometri.

IUPAC-nr. og navn
ASS00103 P(aB)-Chlorid
ASS00110 P(kB)-Chlorid
ASS00995 P(vB)-Chlorid

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00