5.22.2 P-Valproat

Synonym: Deprakine

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Valproat

Analysekode (intern KBA): Valp

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse.
Serum koncentrationsmålinger bør ikke foretages før patienten har været i behandling med samme dosis i ca. 3-4 dage. Medikations- og prøvetagningstidspunktet skal holdes konstant.
Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsglas:
Type 1, plastglas med koagulationsaktivator og rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelser over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL
serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C):
7 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet ved normal drift.

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer

Terapeutisk interval:
Vejledende terapeutisk niveau: 200 - 650 µmol/L.
Kilde: medicin.dk 2013.

Telefonsvar:
Ved værdier > 1000 µmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

Fejlkilder: -

Indikation:
Behandlingskontrol af epilepsi.
Udredning og intoxikation: Faregrænsen er > 1000 µmol/L, men meget individuelt varierende.

Klinik:
T½ for Valproat er 6 - 15 timer ved normal nyrefunktion.
Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet, jfr. medicin.dk 2013. Særlig forsigtighed bør
udvises ved behandling af børn under 3 år.
Leverfunktion og thrombocyttal bør kontrolleres før behandling iværksættes, efter 1 mdr. og derefter hver 3. mdr. i det første år.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Immunkemisk metode

Iupac-nr. og navn:
NPU03735 P-Valproat; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 11-07-2018 00:00:00