5.11.26 P-Kryoglobulin /Kryofibrinogen

Synonymer
Cryoglobulin, Cryoprotein, Kryoprotein, Cryofibrinogen, Kryofibrinogen.

Analysenavn i LABKA og EPJ
P-Kryoglobulin/Kryofibrinogen


Analysekode (internt KBA)
KryoGlFi
Fælles kode, der bestiller både Cryo (P-Kryoglobulin) og Cryofib (P-Kryofibrinogen).

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutineanalyse. Prøverne skal tages under specielle forhold af bioanalytikere på Klinisk Biokemisk Afdeling.
RHE: Udføres kun efter telefonisk henvendelse. Prøvetagning af special oplært bioanalytiker.
RHL: Prøvetagning mandag-torsdag (hverdage, og aldrig dagen før en helligdag) i tidsrummet 8.00-12.00.

Prøvetagningsglas
Ikke relevant - bioanalytikere henvises til analysevejledning - se ELFO - Ana.vejl. - P-Kryoglobulin og P-Kryofibrinogen

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ikke relevant - bionalytikere henvises til 
analysevejledning - se ELFO - Ana.vejl. - P-Kryoglobulin og P-Kryofibrinogen

Svartid
Rutine: 3-8 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
0 (ingen enhed)

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Afkøling af prøven før serum hhv. plasma afpipetteres. Et temperaturfald på blot nogle få grader Celcius kan bevirke, at nogle kryoproteiner udfældes allerede før eller under centrifugeringen og forbliver derved uerkendte.
Heparin og anden AK-behandling. Såfremt der er indikation for undersøgelsen, bør AK-behandling pauseres inden prøvetagning.

Indikation
Mistanke om kryoglobulinæmi eller kryofibrinogenæmi.
Udredning af hudsymptomer (purpura, sår, gangræn, urticaria, Raynauds fænomen), arthralgier, neuropatier, nyresygdom, hyperviskositetssymptomer samt lymfoproliferative, autoimmune og infektions-sygdomme (fx hepatitis).

Klinik
Kryoglobuliner er immunglobuliner, der udfældes reversibelt i serum ved temperaturer < 37 °C.
Symptomatologien for kryoglobulinæmi beror på vaskulær okklusion på grund af kryopræcipitatet og vasculitis, derfor er kuldeintolerans hyppigt forekommende. I sværere tilfælde hyperviskositetsfænomener inkl. cerebrale symptomer. Symptomer mest udtalte akralt.

Kryoglobuliner kan inddeles i 3 typer (Brouet):
Type 1: monoklonalt immunglubulin
Type 2: monoklonalt immunglubulin + polyklonalt immunglobulin
Type 3: polyklonalt immunglubulin + andre proteiner

Type 1 ses mest ved hæmatologiske sygdomme og har oftest de højeste kryoglobulinkoncentrationer. Type 2 og 3 beskrives som 'mixed' og slås undertiden sammen. Denne gruppe ses især ved reumatologiske og infektions-sygdomme. Kryoglobulinæmi kan også være idiopatisk.

Kryofibrinogener er abnorme proteiner, der udfældes reversibelt i plasma ved temperaturer < 37 °C.
Udfældningen består af fibrin, fibrinprodukter og andre plasmaproteiner.
Kryofibrinogenæmi kan medføre symptomer som ved kryoglobulinæmi samt defekt hæmostase.

Der udføres kvalitativ analyse og besvares med 0 (negativ) eller 1 (positiv).

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i den periode, der afventes eventuelt fund af kryoglobulin eller kryofibrinogen, dvs. op til ca. 8 dage; ikke derudover. Bioanalytikere henvises til analysevejledning - se ELFO - Ana.vejl. - P-Kryoglobulin og P-Kryofibrinogen

Analysemetode
Prøvetagning udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro. Vurdering udføres i Holstebro.
Analyseprincip: Visuel vurdering af prøvemateriale opbevaret ved 4 °C; genopløses evt. bundfald ved opvarmning til 37 °C, er prøven positiv. Der udføres ikke typebestemmelse.

IUPAC-nr. og navn
AAB00457 P-Kryoglobulin/kryofibrinogen (lokal kode):   

NPU01816 P—Cryoglobulin; arb.k. (proc.)
NPU14108 P—Cryofibrinogen; arb.k. (proc.)

Analyserelaterede ændringer
Analysemetoden er ændret, så der undersøges for både P-Kryoglobulin og P-Kryofibrinogen. Desuden optimeres arbejdsgangen, og observationstiden forlænges, så svartiden kan være op til ca. 8 dage.Revideret: 27-12-2019 00:00:00