5.9.5 P-Immunglobulin A (g/l)

Synonym
IgA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Immunglobulin A (g/l)

Analysekode (intern KBA)
IgA

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.

Prøvetagningsglas

Type 4, heparinglas med grøn prop, hvis prøven sendes.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d; Køleskab (2 - 8° C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svarafgivelse
Rutine: Oftest < 2 timer.

Referenceinterval
Børn, vejledende
0 - 1 år < 0,29 g/L
1 - 3 år  < 0,90 g/L
3 - 6 år  0,26 - 1,47 g/L
6 - 14 år  0,47 - 2,21 g/L 
14 - 18 år 0,53 - 2,87 g/L 
Voksne
18 - 50 år 0,80 - 3,90 g/L 
> 50 år 0,80 - 4,90 g/L 

Kilde, Børn: Colantonio DA et al. Clin Chem 2012; 58(%): 854-68
Kilde, Voksne: Blaabjerg O et al. Fælles referenceintervaller i Norden for 9 plasmaproteiner. Klinisk kemi i Norden 1993;4:13-17
Intraindividuel variation: 5 %

Fejlkilder
Hvis patienten har en M-Komponent af IgA-klassen (størrelsesorden > 20 g/L), må resultatet af alm. Immunglobulin A-bestemmelse tages med forbehold.
Cryoglobulinæmi vil medføre fejlmåling af IgA.

Indikation
Recidiverende infektioner (Immunglobulinmangel). Diagnose og kontrol af myelomatosis. Efter svære anafylaktiske transfusionsreaktioner.

Klinik
Forhøjede værdier: Selektiv IgA-stigning med normale eller kun let øgede værdier af IgG og IgM: Ses ved lunge- og tarminfektioner, neoplasmer, alkoholisk levercirrhose og sygdomme, der ledsages af M-komponent af klasse IgA.
IgA-stigning med samtidig øgede værdier af IgG og IgM: Se Immunglobulin G

Nedsatte værdier: Ses ved hypogammaglobulinæmi (sammen med IgG og IgM) og myelomatose (hvor M-Komponenten ikke er af klassen IgA).
Selektiv IgA mangel findes hos 0,3% af befolkningen.

For yderligere information selægehåndbogen (se under Immunglobuliner (Ig))

Håndtering på laboratoriet
Prøvemateriale opbevares ved 2 - 8 °C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
    Ved 0,45 g/L: 5,2 %, svarende til 0,02 g/L
    Ved 2,20 g/L: 6,0 %, svarende til 0,13 g/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19795 P-Immunglobulin A; massek.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00