2.4.7 Urin - Mikroskopi

Prøvemateriale
Friskladt, velblandet ucentrifugeret midtstråleurin.
Se evt. Pjece - urinopsamling
Urinen mikroskoperes snarest efter prøvetagningen og indenfor 2 timer

Udstyr
Rene objektglas
Hårrør
Dækglas, 18 x 18 mm
Mikroskop med fasekontrast anbefales, objektiv x 40 og evt. x 10

Fremgangsmåde

  1. Indstil mikroskopet forskiftsmæssigt - se evt. Mikroskopindstilling
  1. Med hårrør placeres én dråbe velblandet urin midt på objektglasset.
  1. Et dækglas anbringes straks ovenpå dråben.
    Dråben skal være stor nok til at dække arealet under dækglasset.
  1. Mikroskoper for erythrocytter, leukocytter, epitelceller og cylindre.


Vurdering
Se analysebladet til U-Urinmikroskopi gruppeRevideret: 24-05-2018 00:00:00